Hyppää sisältöön
Media

Lue lapsen kanssa - opas romaniperheille ilmestynyt

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2005 6.00
Tiedote -

Lue lapsen kanssa eli Draba kentoha -opas on tarkoitettu romaniperheille lapsen kehityksen tueksi. Oppaassa kerrotaan selkokielellä alle kouluikäisen lapsen kielellisestä kehityksestä ja siitä, miten lapsen lukemaan oppimista voi tukea. Lapset voivat käyttää opasta katselukirjana. Romanikielinen osio muistuttaa vahvasta kulttuuriperinnöstä, joka yhdistää sukupolvet toisiinsa. Romaniperheet saavat oppaan neuvolasta maksutta.

On tärkeää, että opas tavoittaa romanivanhemmat heti lapsen syntymän jälkeen. Suositeltavaa olisi, että terveydenhoitaja antaisi oppaan ensimmäisessä tapaamisessa romaniperheen kanssa lapsen synnyttyä.

Tarve romanivanhemmille suunnatusta varhaiskasvatusmateriaalista nousi esiin Opetushallituksen vuosina 2000 - 2001 teettämästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin romanilasten koulunkäynnin edellytyksiä ja esteitä. Romanilapsilla on suuria puutteita koulunkäynnin aloittamisessa ja nimenomaan kielellisissä ja motorisissa kouluvalmiuksissa. Vaikeudet johtunevat romanilasten vähäisestä osallistumisesta päivähoitoon ja esiopetukseen sekä siitä, ettei romaniperheissä ole tapana askarrella ja lukea lasten kanssa. Lue lapsen kanssa -opas kiinnittää romanivanhempien huomiota asiaan ja auttaa heitä kehittämään lasten kielellisiä taitoja.

Romanit ovat perinteisesti kokeneet, että pääväestön tuottamat palvelut eivät ole heitä varten. He kokevat kulttuurinsa jäävän huomiotta palveluja tuotettaessa ja käyttävät näin ollen melko vähän neuvolapalveluita. Opas on yksi työkalu, joka tukee romaniperheitä kasvatuskysymyksissä ja elämänhallinnassa.

Lisätietoja antavat pääsihteeri Anne-Mari Mäki, puh. (09) 160 74308 ja ylitarkastaja Tarja Kahiluoto, puh. (09) 160 73227. Katso myös www.romani.fi> esitteet ja julkaisut.

Neuvolat voivat tilata opasta maksutta sosiaali- ja terveysministeriöstä, Romaniasian neuvottelukunta, puh. (09) 1607 4306, [email protected] tai [email protected]

Sivun alkuun