FI SV EN

SHM och regeringens spetsprojekt

Sex av Sipiläs regerings spetsprojekt är inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Under regeringsperioden kommer målen att förverkligas genom totalt 26 spetsprojekt. 

SHM:s spetsprojekt och ansvariga ministrar

 • Kundorienterad service /Mattila och Rehula
 • Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre /Rehula
 • Ett program för utveckling av barn- och familjetjänster ska genomföras /Rehula
 • Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras /Rehula
 • Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra /Mattila
 • Social- och hälsovårdsreform /Rehula

Regeringsprogrammets mål

Regeringens vision är att Finland år 2025 är ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en kan känna sig viktig samt att det i samhället råder ömsesidigt förtroende.
Regeringsprogrammet (statsådet.fi)

De fem strategiska målen i regeringsprogrammet är:

 • stärkande av sysselsättning och konkurrenskraft
 • reform av kompetens och utbildning
 • främjande av välfärd och hälsa
 • främjande av bioekonomi och ren energi  
 • förnyelse av verksamhetssätten genom utnyttjande av digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer.

Därutöver finns tre förvaltningsreformer: social- och hälsovårdsreformen, reformen som gäller att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter samt reformen av regionförvaltningen. Förverkligandet av målen styrs av ministerarbetsgrupper. Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila är ordförande för ministerarbetsgruppen för välfärd och hälsa. Social- och hälsovårdsreformen leds av familje- och omsorgsminister Juha Rehula. 

Ytterligare information

 

Mer information