Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
STM statsrådets allmänna sammanträde 14.9.2017 13.00