Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2014–2020

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sairausvakuutus              
- kaikki työnantajat 2,14  2,08 2,12 1,08 0,86 0,77 1,34
               
Työttömyysvakuutus              
- palkkasumma v. 2020  alle 2 125 500 euroa  0,75   0,8 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45
- palkkasumman 2 125 500 euroa ylittävältä osalta  2,95  3,15 3,9 3,3 2,60 2,05 1,7
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu  0,75   0,8 1,0 0,8 0,65 0,50 0,45
               
Työeläkevakuutus               
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
17,75   18,0 18,0 17,95 17,75 17,35 16,95
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua)  17,75   18,0 18,0 17,95 17,75 17,25 16,82
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu 20,40

20,11

17,82 16,95 16,88 17,15 16,7
               
Vakuutetut 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sairausvakuutus              
Sairaanhoitomaksu              
- palkansaajat ja yrittäjät   1,32   1,32 1,30 0,00 0,00 0,00 0,68
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot)   1,49   1,49 1,47 1,45 1,53 1,61 1,65
Päivärahamaksu              
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät 0,84  0,78 0,82 1,58 1,53 1,54 1,18
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 574 euroa       0,00 0,00 0,00 0,0
-YEL-yrittäjät 0,97   0,91 0,95 1,64 1,70 1,77 1,33
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 574 euroa       0,06 0,17 0,23 0,15
               
Työttömyysvakuutus   0,5   0,65 1,15 1,6 1,9 1,5 1,25
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
0,19   0,24 0,46 0,7 0,92 0,78 0,65
               
Työeläkevakuutus              
- alle 53-vuotiaat palkansaajat   5,55   5,7 5,7 6,15 6,35 6,75 7,15
- 53-62-vuotiaat  palkansaajat 7,05   7,2 7,2 7,65 7,85 8,25 8,65
- 63 vuotta täyttäneet  palkansaajat 7,05 7,2 7,2 6,15 6,35 6,75 7,15
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 23,3  23,7 23,6 24,1 24,1 24,1 24,1
- 53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 24,8   25,2 25,1 25,6 25,6 25,6 25,6
- 63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 24,8 25,2 25,1 24,1 24,1 24,1 24,1

Muualla palvelussamme