Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi tulosryhmä vahvistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.3.2017 15.02
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriöön on perustettu uusi tulosryhmä, joka keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon ja tiedonhallintaan. Näin halutaan vahvistaa digitalisaation suunnitelmallista läpivientiä, varmistaa tietojärjestelmäpalveluiden valtakunnallinen toimivuus sekä tukea ICT-muutoksen toteuttamista sote- ja maakuntauudistuksessa.

Uuden tulosryhmän tehtävänä on digitalisaation ja tiedonhallinnan ohjaus ja kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se käsittelee myös asioita, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia ja alueellisia tietojärjestelmäpalveluita sekä niiden hallintaa, tietohallintoa, tietosuojaa ja tietoturvallisuutta.

”Sosiaali- ja terveydenhuolto koskettaa kaikkia ihmisiä joillain tavoin ja useimmat ihmiset tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluja.  Nämä palvelut ovat niin usein käytettyjä, arkipäiväisiä, että digitalisaatiolla on saavutettavissa paljon hyötyjä kaikille: palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen, palvelujen tuottajille ja palvelujen järjestäjille eli maksajille”, toteaa uuden tulosryhmän johtajaksi valittu Minna Saario.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on oltu edelläkävijöitä sähköisten palvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä onnistuttu hyödyntämään digitalisaatiota. Kanta-palvelut ja sähköinen resepti ovat Suomen käytetyimpiä sähköisiä palveluja, joiden sisältöä laajennetaan edelleen erityisesti asiakkaiden omien tietojen käyttöön (Omakanta-palvelut). Uusiutuva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä tarvitsee vielä parempia ja uudenlaisia asiakkaille tarjottavia sähköisiä palveluja sekä vaikuttavampaa palvelujärjestelmän digitalisaatiota.

”Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut ja tapahtumassa palvelujen käyttötavoissa ja ammattilaisten roolissa palveluissa. Entistä enemmän voidaan löytää ratkaisuja, joilla ihmisten toimintakykyä ja terveyttä kyetään tukemaan sähköisinä palveluina ja digitaalisin välinein”, uskoo Saario. Tällaisia omahoidon, itsehoidon ja arjessa selviytymistä tukevia sähköisiä palveluja kehitetään useissa käynnissä olevissa hankkeissa (mm. ODA- ja Virtuaalisairaala-hanke). Osa palveluista on jo käytössä esimerkiksi oireiden arvioinnin ja kivunhallinnan tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön uuden tulosryhmän tehtävänä on mahdollistaa nämä tavoitteet yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, julkisen hallinnon, IT- ja innovaatioyritysten toimijoiden ja erityisesti asiakkaiden ja kansalaisten kanssa.  

Lisätietoja

johtaja Minna Saario, p. 02951 63146

osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338

Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

Sivun alkuun