Johto ja organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa johtavat kaksi ministeriä ja kansliapäällikkö. Ministereiden apuna voi olla valtiosihteeri. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri käsittelee tasa-arvoasiat.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on kuusi osastoa, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon, sosiaaliturvan, tasa-arvon ja työsuojelun keskeisten tehtävien valmistelusta ja kehittämisestä sekä toteutuksen ohjauksesta ja yhteensovittamisesta. Lisäksi ministeriössä on neljä erillisyksikköä.

STM:n osastot ovat

Erillisyksiköt ovat

Ministeriön sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

STM:ssä työskentelee noin 440 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on useita virastoja ja laitoksia sekä neuvottelu- ja lautakuntia.

Ministeriön yhteydessä toimineet kaksi valtuutettua, tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirtyivät vuoden 2015 alusta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle.

Kuva sosiaali- ja terveysministeriön organisaatiokaaviosta

Sosiaali- ja terveysministeriön organisaatiokaavioAvaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

 

Ministeriötä koskevat säädökset

Sosiaali- ja terveysministeriön hallintoasetuksessa säädetään muun muassa ministeriön tehtävistä ja organisaatiosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määrätään ministeriön maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

Työjärjestyksessä säädetään tarkemmin ministeriön osastoista, johtamisesta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Further information

Vivikka Richt, Communications Director 
Ministry of Social Affairs and Health, Viestintäyksikkö / VIE 0295163396