Skip to content
Government and ministries Media

Säteilyturvakeskuksen kansainväliset asiantuntijapalvelut ehdotetaan yhtiöitettäviksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.10.2015 15.00
Tiedote 154/2015

Säteilyturvakeskuksen (STUK) kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien asiantuntijapalvelujen hallinta ehdotetaan siirrettäväksi uudelle osakeyhtiölle. Omistajaohjauksesta vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiehdotuksen eduskunnalle 1. lokakuuta. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Yhtiöittäminen antaisi uusia mahdollisuuksia kehittää STUKin kansainvälisten asiantuntijapalvelujen myyntiä liiketaloudellisesti kannattavalla ja markkinaehtoisesti toimivalla tavalla. Yhtiö pystyisi virastoa paremmin vastaamaan alan kilpailuun sekä reagoimaan eri maista tulevien asiakkaiden tarpeisiin. Myös riskienhallinta paranisi, kun toiminta olisi markkinaehtoista eikä osa viraston toimintaa.

Uuden osakeyhtiön toiminta järjestettäisiin siten, että yhtiön ja STUKin toiminta ja talous olisivat selkeästi erillään ja riippumattomia toisistaan. Yhtiön alkuvaiheen pääomarahoitus olisi miljoona euroa. Yhtiötä johtaisi toimitusjohtaja, joka ei olisi virkasuhteessa Säteilyturvakeskukseen. Yhtiön palvelukseen siirtyisi STUKista arviolta 10 henkilöä.

Yhtiöittämisen pidemmän aikavälin tavoitteena olisi viedä suomalaista säteily- ja ydinturvallisuusosaamista ydinenergian käyttöä aloittaviin ja kehittäviin maihin. STUKin lisäksi perustettava yhtiö voisi hyödyntää myös muita alan toimijoita. Siten Suomessa kehitettyä ja maailmalla tunnustusta saanutta osaamista ydinturvallisuudessa voitaisiin yhdistää laajoihinkin hankkeisiin.

Säteilyturvakeskuksen kansainvälisen palvelutoiminnan asiakkaita ovat eri maiden säteily- ja ydinturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ja muut alan toimijat. Merkittävä osa palveluista liittyy Venäjän kanssa tehtävään ydinturvallisuusyhteistyöhön Kuolan ja Leningradin alueen ydinvoimalaitosten kanssa. Esimerkki uudehkosta, suuresta hankkeesta on viime vuonna käynnistetty säteily- ja ydinturvallisuuden kehittämistyö Saudi-Arabian kanssa. Palveluille on ollut kysyntää enemmän kuin mitä STUK on kyennyt tarjoamaan.

Yhtiöittäminen selkiyttäisi samalla Säteilyturvakeskuksen asemaa turvallisuusviranomaisena.

STUKin viranomaistehtävänä olisi edelleen arvioida esimerkiksi Kuolan ja Leningradin alueen ydinvoimalaitosten turvallisuutta.

STUKin kansainvälisestä palvelutoiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan nyt kokonaan asiakkailta perittävillä maksuilla ja toiminta on ollut liiketaloudellisesti kannattavaa. Liikevaihto oli vuonna 2015 noin viisi miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Mikko Paunio, p. 0295163312, [email protected]

Säteilysuojelu (stm.fi)

Säteilyturvakeskus

Back to top