Skip to content
Government and ministries Media

Mitä ovat työhyvinvoinnin myytit ja miksi ne pitää murtaa?

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.11.2016 10.23
Uutinen

Työhyvinvoinnista elää sitkeässä myytti, että kyse on pehmoilusta ja henkilöstöhallinnon asiasta. Onko näin?

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, mitä ovat työhyvinvoinnin myytit Suomessa ja miksi ne pitää murtaa juuri nyt. Pääjohtaja Pekka Soini Tekesistä puolestaan kertoo, miten myyttien murtaminen auttaa tuomaan Suomeen tuottavia yrityksiä, innovaatioita ja kasvua. Asiantuntija Marina Vahtola Aalto-yliopistosta kertoo, millaiset yritykset synnyttävät menestystarinoita ja miten niitä johdetaan.

He kaikki kolme olivat puhumassa Työhyvinvoinnin myytinmurtajat -seminaarissa Helsingissä 26.10. Seminaarissa pohdittiin, muun muassa, millaisista asioista tuottavat työpaikat syntyvät, ovatko käsityksemme työhyvinvoinnista myyttejä, joita on aika ravistella ja millaisin keinoin kukin voi kasvattaa hyvinvointia ja tuottavuutta.

Linkki videohaastatteluun: https://youtu.be/BnMR6s-pSVg

Tekstiversio haastattelusta

Mitä ovat työhyvinvoinnin myytit Suomessa ja miksi ne pitää murtaa juuri nyt?

”Työhyvinvoinnista elää sitkeässä myytti, että kyse on pehmoilusta ja lähinnä henkilöstöhallinnon asiasta. Inhimillinen pääoma ja ne kyvykkyydet, joita siihen on sidottu, ovat keskeinen tekijä yrityksen menestymiselle. Yrityksen johdolle on tärkeää, että sillä on oikeanlaiset kyvykkyydet organisaatiossaan, mutta yhtä tärkeää on, että ne saadaan käyttöön. Inhimillisen pääoman ymmärtämisestä, näkyviin saattamisesta ja sen johtamisesta on kyse, kun puhutaan uudenlaisesta työhyvinvoinnista. Se on kova asia. Tästä on kyse työhyvinvoinnin myyttien murtamisessa.”

Miten myyttien murtaminen auttaa tuomaan Suomeen tuottavia yrityksiä, innovaatioita ja kasvua?

”Ensinnäkin yrityksessä täytyy olla sen tyyppinen kulttuuri, mikä kannustaa ihmisiä olemaan aktiivisia, tuomaan omia ajatuksiaan esille ja antamaan aidosti oman panoksensa yritykselle. Tietenkin ihmisten täytyy ymmärtää, mikä on yrityksen strategia ja miten heidän toimintansa siihen vaikuttaa, mutta tietyntyyppinen vapaus ja avoimuus auttavat siihen, että ihmiset tuovat tuoreita ajatuksia ja myöskin yrityksen johto on valmis ottamaan näitä tuoreita ajatuksia vastaan. Kaiken kaikkiaan arvostuksen ilmapiiri koko yrityksen sisällä.”

Millaiset yritykset synnyttävät menestystarinoita ja miten niitä johdetaan?

”Asenteella on erittäin suuri merkitys, kun tavoitteena on rakentaa kansainvälisiä menestystarinoita. Menestystarinat syntyvät intohimosta, vahvasta tahdosta rakentaa jotain suurta, jotain ainutlaatuista, jossa on vahva kilpailuetu ja vahva asiakaslupaus. Tällaisia ovat esimerkiksi kansainvälisesti menestyvät brändit ja konseptit. Menestyvät yritykset arvostavat osaamista ja ammattitaitoa ja pyrkivät palkkaamaan huippusuorittajia ja käyttävät apunaan paljon ulkopuolista osaamista.

Menestyminen vaatii erittäin kovaa työtä – miettikää huippu-urheilijoita, miten paljon he harjoittelevat, kun tavoitteena ovat huippusuoritukset. Tavoitteet on asetettava korkealle. Jos tavoitteet asetetaan keskinkertaisiksi, on hyvin hankala saavuttaa korkeita tavoitteita ja huippusuorituksia. Menestyneessä yrityksessä vallitsee usein avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä korkea työhyvinvointi.”

Video: Kimmo Vainikainen

Back to top