Skip to content
Government and ministries Media

Vilka myter råder om välbefinnande i arbetet och varför behöver man slå hål på dem?

Social- och hälsovårdsministeriet
1.11.2016 10.23 | Publicerad på svenska 7.11.2016 kl. 10.22
Nyhet

En seglivad myt om välbefinnande i arbetet är att det är något för mjukisar och främst en fråga för personaladministrationen. Är det verkligen så?

Kanslichefen Päivi Sillanaukee från social- och hälsovårdsministeriet berättar vilka myter som råder om välbefinnande i arbetet i Finland och varför man behöver slå hål på dem just nu. Generaldirektören Pekka Soini från Innovationsfinansieringsverket Tekes berättar hur man genom att slå hål på myterna kan bidra till att få fram produktiva företag, innovationer och tillväxt i Finland. Experten Marina Vahtola från Aalto-universitetet berättar om hurdana företag som föder framgångshistorier och hur dessa företag leds.

Alla tre talade på ett seminarium om myter om välbefinnande i arbetet som hölls i Helsingfors den 26 oktober. På seminariet talades bland annat om vilka faktorer som skapar produktiva arbetsplatser, huruvida våra uppfattningar om välbefinnande i arbetet är myter som det är dags att slå hål på och hurdana metoder var och en kan använda för att öka välbefinnandet och produktiviteten.

Länk till videointervjun: https://youtu.be/BnMR6s-pSVg

Textversion av intervjun

Vilka myter råder om välbefinnande i arbetet i Finland och varför behöver man slå hål på dessa myter just nu?

”En seglivad myt om välbefinnande i arbetet är att det är något för mjukisar och främst en fråga för personaladministrationen. Humankapitalet och de förmågor som är knutna till det är en central faktor för ett företags framgång. För företagets ledning är det viktigt att det har rätt förmågor i sin organisation, men det är lika viktigt att de kommer till användning. När man talar om den nya typen av välbefinnande i arbetet är det fråga om att förstå, synliggöra och leda humankapitalet, och det är en tuff sak. Det är detta det är fråga om när myterna om välbefinnande i arbetet ska krossas.”

Hur kan man bidra till att få fram produktiva företag, innovationer och tillväxt i Finland genom att slå hål på dessa myter?

”För det första måste det inom företagen råda en kultur som sporrar människor att vara aktiva, att föra fram sina egna idéer och att verkligen bidra med sin egen insats till företaget. Naturligtvis måste människor förstå vilken företagets strategi är och hur deras verksamhet inverkar på den, men en viss slags frihet och öppenhet bidrar till att människor kommer med nya idéer och till att även företagets ledning är beredd att ta emot dessa nya idéer. Sammantaget handlar det om en anda av respekt och uppskattning gentemot varandra inom hela företaget.”

Hurdana företag föder framgångshistorier och hur leds dessa företag?

”Attityden har en mycket stor betydelse, när målet är att skapa internationella framgångshistorier. Framgångshistorier föds av passion, en stark vilja att bygga något stort, något unikt, med en stark konkurrensfördel och ett starkt kundlöfte. Sådana är t.ex. internationellt framgångsrika varumärken och koncept. Framgångsrika företag värdesätter kompetens och yrkesskicklighet, strävar efter att anställa toppresterande medarbetare och anlitar mycket utomstående kompetens som hjälp.

Framgång kräver mycket hårt arbete – tänk på elitidrottare och hur mycket de tränar när målet är topprestationer. Man ska sätta upp höga mål. Om målen är satta till en medioker nivå, är det mycket svårt att uppnå höga mål och topprestationer. I ett framgångsrikt företag råder ofta en anda av öppenhet och förtroende och ett högt välbefinnande i arbetet.”

Video: Kimmo Vainikainen

Back to top