Skip to content
Media

Yhteistyötä esteettömän Pohjolan puolesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2016 11.20
Uutinen STM ja THL tiedottavat

Toimiva ja esteetön yhteiskunta, jossa kaikki voivat osallistua ja jossa kaikilla on samat ihmisoikeudet. Nämä ovat Pohjoismaiden vammaispolitiikan tavoitteet ja arvot.

Vaikka Pohjoismaat ovat monella tasolla edelläkävijöitä vammaispolitiikassa, tarvitaan edelleen paljon työtä, jotta vammaisista henkilöistä tulisi yhteiskunnan tasa-arvoisia jäseniä.


Kaikkien pohjoismaiden haasteena on parantaa vammaisten henkilöiden elinehtoja ja oikeuksia sisällyttämällä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus kansalliseen lainsäädäntöön. Maat ovat eri vaiheessa prosessia, mikä tarkoittaa, että voidaan oppia toisilta.
Suomi ja Ahvenanmaa ovat ratifioimassa YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tanska, Norja, Ruotsi, Färsaaret ja Grönlanti ovat ratifioineet yleissopimuksen, kun taas Islannin tavoitteena on tehdä näin lähitulevaisuudessa.


Muun muassa näitä menettelytapoja käsitellään pohjoismaisessa konferenssissa “Disability Policies and the impact of UNCRPD in the Nordic region”, joka järjestetään Helsingissä 9.–10. maaliskuuta. Kokous on osa Suomen puheenjohtajuusohjelmaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja toimii foorumina pohjoismaisten asiantuntijoiden väliselle kokemustenvaihdolle.


Pohjoismaiden vammaispolitiikan tärkeä periaate on, että vammaisia henkilöitä osallistetaan heitä itseään koskeviin prosesseihin ja päätöksiin. Pohjoismaiden vammaispolitiikassa ajankohtaisia asioita ovat juuri nyt vammaisten esteettömyyden lisääminen, yhtäläiset oikeudet, toimeentulo, asuminen ja työllistyminen sekä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntasuunnitteluun.


Pohjoismainen vammaisia henkilöitä koskeva yhteistyö vahvistui, kun Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto perustettiin vuonna 2013. Neuvosto tehostaa vammaisten henkilöiden mukaanottoa pohjoismaiseen yhteistyöhön ja toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa-antavana elimenä. Neuvosto osallistuu myös pohjoismaisen kokouksen järjestämiseen Helsingissä.

Lisätietoja:

Stina Sjöblom, asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, p. 029 524 7187
Eveliina Pöyhönen, sosiaalineuvos, STM, p. 029 516 3303
Maria Montefusco, Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston projektipäällikkö ja sihteeri, Pohjoismainen hyvinvointikeskus NVC, p. +46 76 199 2807

Back to top