Skip to content
Media

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluiden on varauduttava paremmin häiriötilanteisiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2016 14.20
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvityksessä havaittiin, että yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien olisi tehostettava varautumistaan esimerkiksi myrskytilanteisiin ja helleaaltoihin.

Parannettavaa on myös julkisella sektorilla. Julkisen sektorin olisi palvelujen tilaajana toimittava aktiivisemmin yksityisen sektorin kanssa ja liittää ainakin yksityisen sektorin ostopalveluyksiköt omiin valmiussuunnitelmiinsa.

Myrskyt aiheuttaneet häiriöitä

STM:n laatiman selvityksen mukaan viime vuosien myrskyt ovat aiheuttaneet häiriöitä yli viidenneksessä sosiaalihuollon yksityisissä laitos- ja asumispalveluyksiköissä. Eniten vaikutusta myrskyillä on ollut sähkönsaantiin. Pitkään jatkuvien sähkökatkojen aiheuttamat vahingot voivat olla yksikön toiminnalle ja asiakkaiden hyvinvoinnille merkittäviä.

Vajaa viidennes yksiköistä oli kohdannut myrskyjen aikana häiriöitä vedenjakelussa sekä puhelinliikenteen toimivuudessa. Vedenjakelun häiriöissä kyse oli useimmiten lämminvedenjakelusta. Sähköttömyys haittasi ruokahuoltoa. Ruoan valmistus ja lämmitys eivät onnistuneet ja, kun sähkökatkos pitkittyi, ruoan säilyttämisen ja säilyvyyden kanssa oli ongelmia.

Suurissa ja liikuntarajoitteisten asiakkaiden yksiköissä ruokahuolto vaikeutui, koska hissit eivät toimineet sähkökatkojen vuoksi ja ruokailutilat sijaitsivat eri kerroksissa kuin huoneet. Sähkölämmitteisissä yksiköissä jouduttiin sähkökatkosten pitkittyessä harkitsemaan evakuointeja.

Helleaaltoihin varauduttu huonosti

Helleaallot ovat haitallisia erityisesti vanhuksille, pienille lapsille, pitkäaikaissairaille henkilöille sekä mielenterveyshäiriöistä kärsiville ihmisille. Helleaaltoihin ei monessakaan laitos- ja asumispalveluyksikössä ole tietoisesti varauduttu. Hellejakson aiheuttamaa korkeaa sisäilman lämpötilaa säädellään yksiköissä pääosin perinteisin keinoin tuulettamalla sekä erillisillä jäähdytyslaitteilla. Vain noin kymmenesosalla yksiköistä on mahdollisuus kiinteään, koneelliseen sisäilman viilentämiseen.

Häiriötilanteisiin varauduttava ennakkoon

Palveluyksiköiden toimintaa voidaan parantaa varautumalla ennakkoon häiriötilanteisiin. Yksiköiden tulisi suunnitella etukäteen ja varmistaa toimintojensa mahdollisimman häiriötön jatkuminen tilanteissa, joissa sähköä tai vettä ei ole tilapäisesti saatavilla tai jos esimerkiksi tietojärjestelmissä on häiriöitä. Pelastussuunnitelmien ja poistumisturvallisuusselvitysten laatiminen on laitos- ja asumispalveluissa pakollista ja näiden suunnitelmien päivittämisestä on huolehdittu hyvin.

Kuntien olisi sovittava valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmista, kun ne ostavat palveluita yksityiseltä sektorilta. Kyselyn perusteella vain 11 prosenttia kunnista on kuitenkin sopinut asiasta palveluntuottajien kanssa. STM:n selvityksessä havaittiin, että kunnat olivat hanakammin liittäneet suuret yksityiset palveluyksiköt omiin valmiussuunnitelmiinsa verrattuna pieniin yksiköihin.

Yksityiset paremmin mukaan kuntien varautusmissuunnitteluun

Valtioneuvoston sote-linjauksen mukaan jatkossa maakunnat tuottavat tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut itse tai yhdessä muiden maakuntien kanssa tai voivat käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita.  Jo nyt yksityisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajien osuus sosiaalihuollon palvelujen antajina on merkittävä. Suurin osuus on mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyneiden tehostettujen palveluasumispalveluiden tuottamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportti suosittelee, että yksityiset sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluyksiköt liitetään paremmin mukaan kuntien omaan varautumissuunnitteluun ja otetaan mukaan esimerkiksi yhteisiin valmiusharjoituksiin ja koulutuksiin.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, p. 02951 63152

Liite

Yksityisten sosiaalihuollon asumis- ja laitospalveluja tuottavien yritysten varautuminen säätiloista johtuviin häiriötilanteisiin. Esimerkkeinä myrsky ja pitkittynyt hellejakso (STM:n raportteja ja muistioita 2016:46)

Back to top