Skip to content
Media

Förändrade begränsningar för förplägnadsrörelser i vissa områden – tre landskap och huvudstadsregionen övergår till samhällsspridningsfasen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2021 13.29
Pressmeddelande 216/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Landskapen Egentliga Finland, Birkaland och Kymmenedalen samt städerna i huvudstadsregionen övergår till samhällsspridningsfasen. Landskapen Södra Österbotten, Södra Karelen och Österbotten övergår till accelerationsfasen.

Förordningen träder i kraft den 8 augusti 2021 kl. 00.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i landskapen Egentliga Finland, Birkaland och Kymmenedalen samt i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla från och med den 8 augusti kl. 00:

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus, och enligt den nya begränsningen även utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus. 

Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. 

I områdena träder i kraft ett karaoke- och dansförbud inomhus, det vill säga kunderna ska hänvisas att sitta på sina platser.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Kajanaland samt annanstans i landskapet Nyland än i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla från och med den 8 augusti kl. 00:

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapen Åland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Savolax och Lappland från och med den 8 augusti kl. 00: 

Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Förplägnadsrörelserna i landskapet Åland får dock endast servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341, [email protected]

Back to top