Skip to content
Media

På barnrättsdagen framförs en ursäkt till dem som vanvårdats när de varit placerade i vård utom hemmet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2016 8.30 | Publicerad på svenska 7.11.2016 kl. 12.57
Pressmeddelande 193/2016

Barnskyddsanstalter och fosterfamiljer har ansvaret för att ge placerade barn en god och trygg barndom. Man vet att denna uppgift inte alltid fullgjorts på eftersträvat sätt.

På internationella barnrättsdagen ordnar social- och hälsovårdsministeriet en ceremoni, där familje- och omsorgsminister Juha Rehula framför en offentlig ursäkt från staten till dem som har upplevt vanvård, missförhållanden eller våld när de som barn varit placerade i vård utom hemmet inom barnskyddet.

Ministeriet publicerade i april en intervjuundersökning om missförhållanden, vanvård och våld som omhändertagna barn upplevt under tidsperioden 1937–1983, när Finlands första barnskyddslag var i kraft. Enligt utredningen, som gjorts av Jyväskylä universitet, förekom vanvård och våld i alla former av vård utom hemmet inom barnskyddet under tidsperioden i fråga.

Vid evenemanget på barnrättsdagen kommer man att föra en öppen diskussion om de misslyckanden som skett i samband med vård utom hemmet inom barnskyddet. Det gör man för att man ska kunna dra lärdom av misstagen. Målet är att vanvård av barn inte längre ska förekomma och att barnskyddet i fortsättningen ska lyckas ge placerade barn en god och trygg barndom.

Under dagen kommer också erfarenhetsexperter att framföra sin syn på barnskyddet, och dessutom kommer deltagarna att få höra hur man planerar utveckla barnskyddet i fortsättningen. Konferencier vid evenemanget är konstnären Sinikka Sokka.

Alla intresserade är välkomna till evenemanget och det går också att följa som direktsändning på webben. Man kan anmäla sig till evenemanget senast onsdagen den 14 november på adressen http://stm.fi/tapahtumat/2016-11-20/lapsen-oikeuksien-paivan-tilaisuus

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, tfn 02951 63581
Eeva Salmenpohja, minister Rehulas specialmedarbetare, tfn 02951 63110
Päivi Voutilainen, direktör, tfn 02951 63403

Bilagor

Missförhållanden, vanvård och våld vid vård utom hemmet inom barnskyddet
 

Back to top