Skip to content
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronavirusfall fortsätter att öka – personer som smittats av eller exponerats för viruset är skyldiga att hjälpa myndigheterna att förhindra fortsatt smittspridning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2021 10.01
Pressmeddelande 207/2021

Antalet nya fall av covid-19 har ökat under de senaste fyra veckorna. Under vecka 28 (12–18.7) konstaterades sammanlagt 2 210 nya fall. Incidensen per vecka har fyrdubblats och andelen positiva testresultat har stigit till 2,3 procent sedan mitten av juni. Tack vare den ökade vaccinationstäckningen har antalet allvarliga sjukdomsfall som kräver sjukhusvård i förhållande till det totala antalet smittade inte stigit lika snabbt under sommaren som tidigare under epidemin. På grund av den snabba ökningen av antalet smittfall är den övergripande bilden av epidemin dock oroväckande.

Uppskattningen av det effektiva reproduktionstalet är nu 1,0–1,25 (sannolikhetsintervallet 90 procent).

Smittan sprids för närvarande huvudsakligen i hemlandet, till exempel på barkvällar och andra möten mellan unga vuxna. Nästan 60 procent av de bekräftade covid-19-fallen under vecka 28 konstaterades hos 10–29-åringar, och då främst hos 18–23-åringar. I synnerhet unga och unga vuxna bör därför minska de sociala kontakter som medför risk för smittspridning och ta en vaccination genast när det är möjligt.

Det ökade antalet smittfall, särskilt bland unga vuxna, och de exponeringar som följer av detta, har lett till anhopning av smittspårningen i vissa områden i Finland. De som exponerats för coronaviruset har en avgörande roll när det gäller att avveckla anhopningen. Enligt lagen ska personer som eventuellt exponerats för coronasmitta hjälpa myndigheterna att spåra smittan och följa deras anvisningar för att smittkedjorna ska kunna brytas utan dröjsmål.

Av de konstaterade fallen bland personer i alla åldrar under vecka 28 härstammar 10 procent från utlandet. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 2 procent av samtliga coronafall. 

Andelen positiva covid-19-fall av testresultaten har under den senaste månaden ökat med nästan en procentenhet; under vecka 28 var incidensen 2,3 procent. Den ökade incidensen visar att alla smittfall inte längre upptäcks lika effektivt som tidigare. Antalet utförda tester ligger på samma nivå som veckan innan. Under vecka 28 kunde man å andra sidan spåra upp smittkällan i 72 procent av de inhemska fallen. Andelen har förbättrats och antalet har ökat med 8 procentenheter jämfört med veckan innan. Under veckan försattes över 6 000 personer i karantän, vilket är drygt 1 200 personer färre än under vecka 27.

Vaccinationerna minskar behovet av sjukhusvård

Tack vare vaccinationerna ökar behovet av sjukhusvård inte längre i samma takt som antalet smittade personer. För närvarande är över hälften av de coronapatienter som får intensivvård under 50 år. Enligt sjukvårdsdistriktens anmälan vårdades den 21 juli 2021 sammanlagt 56 coronapatienter på sjukhus, av vilka 6 vårdades på avdelningar inom primärvården, 40 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 10 på intensivvårdsavdelningar. Prognoserna för den kommande veckans patientantal inom den specialiserade sjukvården och intensivvården fortsätter att stiga måttligt på riksnivå. 

Inga nya dödsfall till följd av coronan har anmälts till registret över smittsamma sjukdomar under tiden 14–21.7.2021. Fram till den 21 juli 2021 har under hela epidemin sammanlagt 978 dödsfall med koppling till covid-19 rapporterats. 

I Finland har man hittills gett över 5,1 miljoner doser av coronavaccin. I hela landet har cirka 64 procent av befolkningen fått minst en dos vaccin och 28 procent har fått två doser.

Lägesrapport varje vecka också i juli

Den epidemiologiska situationen kommer att följas upp under hela sommaren. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information: 

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Back to top