Skip to content
Government and ministries Media

Asetus kieltää 65 uutta muuntohuumetta

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.9.2015 13.30
Tiedote 144/2015

Valtioneuvoston asetuksella kielletään tällä hetkellä valvonnan ulkopuolella olevan 65 uuden psykoaktiivisen aineen eli muuntohuumeen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen. Aineiden hallussapidosta ja käytöstä ei rangaista. Asetus tulee voimaan 28. syyskuuta 2015.

Kiellettävistä aineista 37 kuuluu joko synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin, jotka ovat yleisimmät ryhmät kaikista muuntohuumeista. Synteettiset kannabinoidit ovat kannabista voimakkaammin psykoaktiivisesti vaikuttavia aineita, joiden sivuvaikutukset voivat olla haitallisia. Ne lisäävät muun muassa riskiä saada psykoosi. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Kolmanneksi suurin ryhmä nyt kiellettävistä aineista on fenetyyliamiinit. Niillä on päihdekäytössä hallusinogeenisiä ja piristäviä vaikutuksia.

Kaikki kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki niistä ole toistaiseksi osoittautuneet merkittävän vaarallisiksi. Aineet leviävät kuitenkin nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Nyt kiellettävät aineet on ehdottanut lisättäväksi kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Aineet on myös raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja havaitaan Euroopassa.

Suomen huumausainelakia muutettiin vuoden 2014 joulukuussa siten, että uusia psykoaktiivisia aineita eli niin sanottuja muuntohuumeita ryhdyttiin valvomaan huumausainelain nojalla. Huumausainelakiin lisättiin määritelmä kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Aineista ei kuitenkaan ole raportoitu sellaista tietoa, että niiden luokittelu huumausaineeksi olisi perusteltua. Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet luetellaan päivitetyssä valtioneuvoston asetuksessa (1130/2014).

Lisätietoja

hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 02951 63341, [email protected]

Back to top