Skip to content
Media

Zikaviruset överförs inte mellan människor – viruset förekommer inte i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2016 15.01
Pressmeddelande 7/2016

Zikaviruset som sprids snabbt särskilt i Sydamerika och Centralamerika förekommer inte i Finland. Viruset sprids av en myggart som inte finns i Finland, som gula febern-myggan. En människa som fått zikaviruset under en resa och återvänder till sitt hemland kan inte sprida viruset eftersom det inte överförs mellan människor.

Man bör förhålla sig allvarligt till infektion med zikavirus om man är gravid. Viruset misstänks orsaka fosterskador om mamman utsatts för infektion under graviditeten. En av fosterskadorna verkar vara att barnet föds med litet huvud. Sambandet är inte helt fastställt och utreds fortfarande. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att den som är gravid ska överväga att skjuta upp resor till Syd- och Centralamerika.

I Brasilien och Franska Polynesien forskar man också i sambandet mellan zikaviruset och Guillain-Barrés syndrom (autoimmun polyneuropati) eftersom antalet fall vuxit märkbart under de senaste åren.

Den som reser till områden i Syd- och Centralamerika där viruset förekommer ska skydda sig mot zikaviruset på samma sätt som man skyddar sig mot andra sjukdomar som sprids av myggor. Samma myggor sprider också andra farliga sjukdomar, såsom dengue- och chikungunyafeber. Använd myggmedel, långärmade blusar och långbyxor. På natten är det bra att ha ett myggnät över sängen.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har zikaviruset spridits från Brasilien till 22 andra länder i Sydamerika. WHO:s specialister beräknar att 3–4 miljoner människor kommer att smittas av infektionen under de kommande 12 månaderna.

WHO:s direktör Margaret Chan har sammankallat en kriskommitté, underställd det internationella hälsoreglementet (IHR), som ska behandla zikavirusepidemin. Kommitténs möte hålls i Genève den 1 februari 2016. Under mötet ska kommittén ta ställning till om epidemin är sådan att den fyller kriterierna för ett internationellt hot mot människors hälsa.

Symptomen av infektion med zikavirus kan bestå av feber, ögoninflammation, hudutslag samt led- och muskelvärk. Inkubationstiden är 3–12 dagar. Symptomen är oftast milda, många får inga symptom alls och man behöver mycket sällan söka sjukhusvård. Det finns för närvarande ingen vård eller vaccin mot sjukdomen, utvecklingsarbetet är i sitt inledningsskede.

Ytterligare upplysningar:

Sari Ekholm, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3447, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8454, [email protected]

Ytterligare information om zikaviruset (på finska) på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd:

Back to top