Skip to content
Government and ministries Media

Yhteensä 58 uutta ainetta psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.4.2017 14.16
Tiedote 55/2017

Valtioneuvoston asetuksella kielletään tällä hetkellä valvonnan ulkopuolella olevan 58 uuden psykoaktiivisen aineen eli muuntohuumeen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen. Aineiden hallussapidosta ja käytöstä ei rangaista. Käytännössä aineet lisätään kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon. Asetus tulee voimaan 15.5.2017.

Esitys aineiden kansallisesta valvontaan ottamisesta on tehty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa (Fimea), joka on tunnistanut alkuvuoden 2017 aikana yhteistyössä poliisin ja tullin kanssa 39 uutta terveydelle mahdollisesti haitallista tai vaarallista ainetta. Aineilla ei ole muuta käyttötarkoitusta kuin päihdekäyttö. Loput 19 ainetta ovat jonkun edellä mainitun aineen paikkaisomeerejä, jotka voivat olla päihtymistarkoituksessa käytettynä terveydelle haitallisia tai vaarallisia.

Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kuluttajamarkkinoilta kieltäminen ei estä aineiden käyttöä, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös valvonnan mahdollisuudet paranevat.

Valtaosa uusista aineista on synteettisia kannabinoideja tai katinoneja

Kiellettävistä aineista pääosa kuuluu joko synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin, jotka ovat yleisimmät ryhmät kaikista muuntohuumeista. Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin psykoaktiivisesti vaikuttavia aineita, joiden käyttöön liittyy riskejä. Niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa, kun ainetta on tarjolla sekä puhtaana jauheena että erilaisissa yrttiseoksissa. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV.

Kiellettyjen aineiden joukossa on myös sellaisia, joiden käytön riskiä lisää aineiden vaikutusten tuntemattomuus. Väärinkäytön uhkat ja vaaratilanteet kasvavat, kun liikkeellä on yhä monimuotoisempia aineita. Esimerkiksi myrkytysten uhka kasvaa ja hoito vaikeutuu, kun aineiden vaikutuksia ja annostelua ei tunneta.

Kaikki nyt kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki aineet ole osoittautuneet erityisen vaarallisiksi. Niiden käyttö kuitenkin leviää nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Aineet on raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja havaitaan Euroopassa. Viime vuonna järjestelmään ilmoitettiin 66 uutta muuntohuumetta, mikä on edellistä vuotta vähemmän. Verkkomarkkinointi ja vapaa liikkuvuus tuovat nämä aineet helposti myös Suomeen.


Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet luetellaan päivitetyssä valtioneuvoston asetuksessa (1130/2014).

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63977, [email protected]

Back to top