Skip to content
Government and ministries Media

Överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Japan

Social- och hälsovårdsministeriet 23.9.2019 10.00
Pressmeddelande 98/2019

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och Japans ambassadör i Finland Takashi Murata undertecknade en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Japan den 23 september i Helsingfors.

Överenskommelsen inverkar på den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan Finland och Japan.

Överenskommelsen gäller Finlands arbetspensionssystem och Japans pensionssystem för arbetstagare. Den omfattar också båda ländernas arbetslöshetsförsäkring.

I överenskommelsen om social trygghet finns särskilda bestämmelser om utsända arbetstagare. En finländsk arbetstagare som sänds av ett finländskt företag till Japan omfattas av Finlands lagstiftning om arbetspension och arbetslöshetsförsäkring under högst fem år. Under denna tid betalas försäkringsavgifter till Finland, och Japan uppbär inte sina lagstadgade avgifter. På så vis undviks dubbla avgifter för social trygghet, vilket har en betydelse för företagens konkurrenskraft.

Enligt överenskommelsen ska de pensioner som tjänats in enligt den ena avtalsstatens lagstiftning betalas till personer som är bosatta i den andra avtalsstaten.

Avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och som kräver riksdagens samtycke. Av den orsaken ska riksdagen ännu behandla överenskommelsen innan den träder i kraft.

Ytterligare information

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163170, [email protected]