Skip to content
Media

Social- och hälsovårdsministeriet belönade tre utvecklare av välbefinnandeapplikationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2018 16.20 | Publicerad på svenska 7.11.2018 kl. 10.02
Pressmeddelande 158/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att anskaffa en välbefinnandeapplikation från tre utvecklare. De vann en planeringstävling som ordnats av ministeriet. I tävlingen sökte man nya appar för hälsa och välbefinnande som är lämpliga att anslutas till Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Planeringstävlingen hade tre kategorier. I varje kategori valdes en vinnare ut.

A. bästa app som främjar medborgarens initiativförmåga, välbefinnande och egenvård (i egenvården ingår inte kontakt med en tjänsteproducent inom hälso- och sjukvården). Denna kategori vanns av Rategia Oy:s köpapp. Appen är planerad för äldre och vägleder användaren mot en mer hälsosam och kolneutral kost.

B. bästa app som främjar medborgarens egenvård (i egenvården ingår kontakt med en tjänsteproducent inom hälso- och sjukvården) Kategorin vanns av Wellness Foundry Holding Oy:s AI-assisterade matdagbok.

C. anslutning av enheter för välbefinnande och ekosystem till Datalagret för egna uppgifter – målet är att göra en automatisk överföring av mätningar av välbefinnandet till en del av datainnehållet i Datalagret för egna uppgifter. Som vinnare valdes ut Nightscout.fi, ett distansuppföljningssystem för blodsocker som skapats av ett utvecklingsnätverk för öppen källkod och ingår i Datalagret för egna uppgifter.

Vinnaren i respektive kategori fick 10 000 euro. Ministeriet gör en direktupphandling på 100 000 euro med de tre vinnarna.

Totalt lämnades 59 ansökningar in till tävlingen. Av dessa valdes 11 ut till själva tävlingen. Varje deltagare som lämnat in ett slutligt tävlingsbidrag fick en ersättning på 3 000 euro.

Planeringstävlingen för välbefinnandeapplikationerna lanserades vid evenemanget Slush Side Event i fjol. Målet var att evenemanget ska inspirera till att det skapas nya elektroniska hälso- och välfärdstjänster. Ett annat syfte med evenemanget var att främja möjligheterna att lyckas på internationella marknader för finländska uppstartsföretag inom hälso- och välfärdsbranschen samt att trappa upp samarbetet mellan serviceproducenterna och uppstartsföretagen.

Pitching, penningpriser och bättre tjänster (Nyhet 4.12.2017)

Slush Side Event inom hälso- och välfärdsbranschen även i år

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i Slush även i år. SHM tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Business Finland ordnar ett officiellt Slush Side Event som heter Moving on up – partner with public sector for growth in health.

Uppstartsföretag har möjlighet att etablera nätverk med aktörerna inom hälso- och välfärdsbranschen inom såväl offentlig som privat sektor i samband med evenemanget. De alla har som ett gemensamt mål att utveckla nya och ännu bättre hälso- och välfärdstjänster. Vid evenemanget ger den offentliga sektorn och stora privata företag uppstartsföretagen konkreta exempel på vilket slags samarbetsprojekt de är intresserade av. Dessutom berättas bland annat vilka möjligheter utnyttjandet av genominformation öppnar för produktutveckling och företagsverksamhet.

Vid årets evenemang har uppstartsföretagen möjlighet att i den s.k. leijonan luola-delen pitcha sina idéer till viktiga nyckelaktörer inom branschen. De uppstartsföretag som får delta i leijonan luola väljs på grundval av ansökningarna. Uppstartsföretagen kan skicka ansökan med denna ansökningsblankett.

Slush Side Event ordnas i Mässcentrum onsdagen den 5 december kl. 10–13. Ytterligare information finns på webbplatsen och Facebook.

Ytterligare information

Planeringstävlingen

Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63370, [email protected]

Jari Porrasmaa, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63381, [email protected]

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63702, [email protected]

Slush Side Event 2018: Moving on up – partner with public sector for growth in health

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63139, [email protected]

Back to top