Skip to content
Government and ministries Media

Sitt mindre, må bättre – nu även på svenska

Social- och hälsovårdsministeriet
22.9.2015 11.05
Nyhet 47

Social- och hälsovårdsministeriets nationella rekommendationer för att minska skadeverkningar av stillasittande har publicerats på svenska på nätet.

Trots att finländarna motionerar regelbundet så tillbringar merparten av befolkningen dagen med att sitta stilla. Man sitter i skolan, i arbetet och i hemmet samt i fortskaffningsmedlen mellan dessa.

Att sitta stilla långa tider kan vara skadligt både för hjärt- och kärlhälsan och för stöd- och rörelseorganen. Därför uppmuntras människor i alla åldrar att undvika långa perioder av sittande och att röra på sig mer i vardagen.

Det går lätt att minska skadeverkningarna av sittande om man undviker att sitta stilla under långa stunder, och exempelvis promenerar och cyklar korta avstånd och dessutom försöker ändra ställning under dagen.

I de nya rekommendationerna ges praktiska råd för att minska sittandet i daghem, i skolor, på arbetsplatser och bland de äldre inom hemvård och på servicehus. Personalen inom utbildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn spelar en central roll när det gäller att uppmuntra människor till aktiva val.

Det krävs också förvaltningsöverskridande samarbete i såväl kommuner som på riksnivå för att minska sittandet i samhället. Samhället ska bygga miljöer som möjliggör och uppmuntrar till rörlighet till exempel med sina kollektivtrafiklösningar.

Den finskspråkiga versionen av Sitt mindre – Må bättre publicerades den 17 juni.

Mer information

Överinspektör Mari Miettinen, STM, tfn 02951 63333, [email protected]
Direktör Tommi Vasankari, UKK-institutet, tfn 03 2829 201, [email protected]

Länk till publikationen

Sitt mindre – Må bättre! Nationella rekommendationer för mindre sittande

Back to top