Skip to content
Media

Begränsningarna för förplägnadsrörelser fortsätter till 28.2.2021 – begränsningar även i Lappland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 14.28
Pressmeddelande 304/2020
Kuvassa on katettu pöytä ruokaravintolassa.

Statsrådet har utfärdat en ny förordning som begränsar förplägnadsverksamheten på grund av coronaepidemin.

De allmänna skyldigheterna för förplägnadsrörelserna har inte förändrats. Även de begränsningar i fråga om förplägnadsrörelsernas kundplatser, öppettider och serveringstider som är beroende av vilken fas respektive område befinner sig i förblir oförändrade. I fråga om landskapen Egentliga Finland, Norra Karelen och Lappland samt Södra Savolax sjukvårdsdistrikt blir begränsningarna för förplägnadsrörelserna striktare på grund av det försämrade coronaläget. I förordningen preciseras också begränsningarna gällande tiderna för servering av alkohol.  

Förordningen träder i kraft den 12 december klockan 00 och är i kraft till den 28 februari 2021.  

Genom begränsningarna i Lappland förbereder man sig på de risker som turistsäsongen innebär 

Begränsningarna i fråga om kundplatser, öppettider och serveringstider tas undantagsvis i bruk i hela landskapet Lappland.  Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikts område, som hör till landskapet, befinner sig nu i accelarationsfasen, medan Lapplands sjukvårdsdistrikt fortfarande är på basnivån. Att föreskriva enhetliga begränsningar är nödvändigt eftersom tiotusentals människor reser från olika orter runtom i landet till Lappland under turistsäsongen för att fira jul och nyår, och resenärerna kommer särskilt från områden som befinner sig i accelarationsfasen eller samhällsspridningsfasen.

Servering av alkohol är tillåten i alla förplägnadsrörelser i Lappland mellan klockan 7 och 22. En restaurang, vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får vara öppen kl. 00–23 och hälften av kundplatserna får användas. Övriga restauranger får vara öppna kl. 01–24, och 75 procent av kundplatserna får användas.

Begränsningarna i Lappland är exakt desamma som har gällt också tidigare för övriga landskap i accelarationsfasen.  Samma begränsningar gäller för närvarande i landskapen Satakunta, Birkaland, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Lappland. Även Södra Savolax sjukvårdsdistrikt får samma begränsningar för förplägnadsrörelserna, men de gäller inte i hela landskapet Södra Savolax. Det här beror på att epidemin fortfarande är på basnivån i landskapets Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Samhällsspridningsfasens begränsningar för restaurangerna i landskapet Egentliga Finland

Egentliga Finland hör nu till de landskap som befinner sig i samhällsspridningsfasen. Förplägnadsrörelserna i Nyland, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Norra Österbotten får hålla öppet till klockan 23, och de får efter stängningen öppna sina dörrar på nytt tidigast klockan 05. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte de förplägnadsrörelser som är verksamma i anslutning till servicestationer.

I de här landskapen ska serveringen i alla förplägnadsrörelser upphöra klockan 22. De restauranger vars huvudsakliga verksamhetsområde är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna. Matrestauranger får använda 75 procent av kundplatserna.   

I landskapen Norra Savolax och Åland samt Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, som nu befinner sig på epidemins basnivå, gäller inga begränsningar av kundplatserna för förplägnadsrörelserna. Alla förplägnadsrörelser får servera alkohol mellan klockan 7 och 24. En restaurang vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får vara öppen kl. 02–01. Öppettiderna för övriga restauranger begränsas inte. 

Bestämmelserna om servering av alkohol har preciserats

I förordningen preciseras begränsningen av tiderna för servering av alkohol genom en hänvisning till alkohollagen. I praktiken gäller förordnings begränsningar alla de alkoholdrycker som innehåller högst 1,2 volymprocent alkohol. Till exempel servering av svagare sorter av öl och Long drink är inte tillåten efter det klockslag som anges i förordningen. 

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 

Back to top