Skip to content
Government and ministries Media

Beredning av barnstrategi inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2019 12.07 | Publicerad på svenska 1.10.2019 kl. 10.22
Pressmeddelande 103/2019

Beredning av en nationell barnstrategi har inletts. Målet är att skapa en barn- och familjevänlig vision som sträcker sig över regeringsperioderna och förenar olika förvaltningsområden.

”Låg nativitet, en åldrande befolkning, fattigdom bland barnfamiljer och utslagning i flera generationer är utmaningar som vi måste hitta lösningar på. Den nationella barnstrategin är ett sätt att bemöta dessa utmaningar”, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

För beredningen av barnstrategin tillsätts en parlamentarisk kommitté. Den 1 oktober inleder vicehäradshövding Johanna Laisaari sitt uppdrag som kommitténs generalsekreterare. Hon kommer då inledningsvis att göra upp en lägesbild över barn- och familjepolitiken och förbereda kommitténs arbete.

Barnstrategin bygger på barnets rättigheter och forskningsdata

Utgångspunkten vid beredningen av barnstrategin är FN:s konvention om barnets rättigheter. En viktig princip är att strategin baserar sig på kunskap och forskning. 

Man vill göra strategins mål gemensamma så att de överskrider de olika förvaltningsområdena. Avsikten är att även andra offentliga aktörer utöver staten, i synnerhet kommuner och samkommuner, högskolor och utbildningsanordnare, organisationer, församlingar och näringslivet, ska engageras i strategins mål.

Vid beredningen av barnstrategin utnyttjas det förberedande arbete som gjordes under förra regeringsperioden och som resulterade i en vision om ett barn- och familjevänligt Finland.

Ytterligare information

Timo Lehtinen, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163 387

Back to top