Skip to content
Government and ministries Media

Lapsistrategian valmistelu alkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.9.2019 12.07
Tiedote 103/2019

Kansallisen lapsistrategian valmistelu on käynnistynyt. Tavoitteena on luoda hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnonaloja yhdistävä lapsi- ja perhemyönteinen visio.

”Alhainen syntyvyys, väestön ikääntyminen, lapsiperheköyhyys ja ylisukupolvinen syrjäytyminen ovat haasteita, joihin meidän on löydettävä ratkaisuja. Kansallinen lapsistrategia on yksi keino vastata näihin haasteisiin”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Lapsistrategian valmisteluun asetetaan parlamentaarinen komitea. Sen pääsihteerinä aloittaa 1.10. varatuomari Johanna Laisaari, joka laatii alkuun tilannekuvan lapsi- ja perhepolitiikasta ja valmistelee komitean työtä.

Lapsistrategian perustaksi lapsen oikeudet ja tutkimustieto

Lapsistrategian valmistelussa on lähtökohtana YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Tärkeänä periaatteena on, että strategia perustuu tietoon ja tutkimukseen. 

Strategian tavoitteista halutaan tehdä yhteisiä niin, että ne ylittävät eri hallinnonalat. Tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä.

Lapsistrategian valmistelussa hyödynnetään viime hallituskaudella tehtyä pohjustavaa työtä, jonka tuloksena syntyi visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta.

Lisätietoja

ministeri Kiurun erityisavustaja Timo Lehtinen, p. 0295 163 387

Back to top