Skip to content
Government and ministries Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirustilanne kehittynyt hyvään suuntaan, mutta sairaalahoitoa tarvitsevien määrä pysynyt tasaisena

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.5.2021 10.00
Tiedote 121/2021

Viikolla 17 uusien koronavirustapausten määrät ovat jatkaneet laskemistaan, mutta lasku on jonkin verran hidastunut. Myös erot eri alueiden välillä ovat hieman tasoittuneet. Testeihin hakeudutaan kiitettävän paljon. Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan hitaasti vähenevän.

Koska tartuntoja todetaan vieläkin paljon, on perusteltua ylläpitää alueilla tehokkaita ja kattavia keinoja tartuntojen estämiseksi. Nopeat epidemiatilanteen muutokset ovat edelleen mahdollisia, ja erilaiset virusmuunnokset tuovat epidemiatilanteeseen epävarmuutta. 

Oikeasuhtaisilla rajoitustoimilla sekä tehokkaalla testauksella ja nopealla tartunnanjäljityksellä voidaan vahvistaa epidemiatilanteen suotuisaa kehitystä. Tämä on edellytys sille, että rajoituksia voidaan lieventää ja yhteiskuntaa asteittain avata kesän lähestyessä. 

Tapausten ilmaantuvuus laskenut

Viikolla 17 (ajalla 26.4.−2.5.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 1 350 uutta koronatapausta, mikä on noin 250 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Viikolla 17 tapauksia oli 73 % vähemmän kuin viikolla 10, jolloin tapausmäärä oli koko epidemia-ajan korkein (4 941 tapausta). Uusien tapausten ilmaantuvuus viikolla 17 oli 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edellisellä viikolla luku oli 29.

Viimeisen kahden viikon aikana raportoitiin noin 2 980 uutta tapausta, mikä on noin 1490 tapausta vähemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Tartuntojen ilmaantuvuus oli 54 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun kahden edeltävän viikon aikana ilmaantuvuus oli 81.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,65–0,85 (90 %:n todennäköisyysväli).

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus hieman noussut viime viikosta

Valtaosa tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen lukumäärä on viime viikkoina pysynyt samalla tasolla, mutta tapausten kokonaismäärän laskun seurauksena niiden osuus nousi viime viikosta 1,5 prosenttiyksikköä, ollen nyt 7,0 %. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 1,6 % kaikista tartunnoista. 

Uusien kotimaisten tartuntojen lähde saatiin selvitettyä viikolla 17 edellisen viikon tapaan hieman alle 70 %:ssa tapauksista. Tartunnoista 24 % todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Viikolla 17 tartuntoja oli edellisviikkoon verrattuna vähemmän kaikissa alle 50-vuotiaiden ikäryhmissä. Eniten ilmaantuvuus pienentyi 20–29-vuotiailla. Tapausten ilmaantuvuus oli suurin 10–19-vuotiaiden joukossa. Todettujen tapausten ikäryhmittäisessä ilmaantuvuudessa on alueellisia eroja.
Viikolla 17 koronavirustestejä tehtiin yli 114 000 kappaletta. Viikolla 17 positiivisten näytteiden osuus testatuista oli noin 1,2 %.

Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrät pysyneet suurin piirtein samalla tasolla

Covid-19-potilaiden aiheuttama sairaalahoidon kuormitus oli suurimmillaan maaliskuun lopulla ennen pääsiäistä (viikoilla 12 ja 13). Tämän jälkeen sairaalahoidossa olevien potilaiden yhteenlaskettu määrä on vähentynyt puoleen. Viimeisten kahden viikon aikana potilasmäärä on kuitenkin pysynyt melko vakaana. 

Keskiviikkona 5.5. tehohoidossa oli 24 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla oli 33 ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 73 koronapotilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 130 potilasta koronavirustaudin vuoksi. Ennuste sairaalahoidon tarpeesta on laskusuunnassa.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 5.5.2021 mennessä raportoitu yhteensä 918.

Jätevesiseurannan avulla saadaan tietoa tartuntatilanteen muutoksista

Tällä viikolla epidemian seurantaraportissa on erilliskatsaus koronaviruksen jätevesiseurannasta, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt huhtikuusta 2020 lähtien 28 jätevedenpuhdistamolla. Koronavirusta esiintyy yhä jätevedessä ympäri maata. Ajalla 18.–19.4.2021 koronaviruksen geeniperimää havaittiin kaikkiaan 24 jätevedenpuhdistamon näytteistä. 

Jätevesitutkimuksen havainnot tukevat kansallista epidemian tilannekuvaa. Tämän lisäksi jätevesiseurannan avulla viranomaiset voivat saada ennakkovaroituksen koronaviruksen ilmaantumisesta paikkakunnalle, vaikka tartuntoja ei olisi henkilöiden testauksessa alueella vielä havaittu. Jätevesiseurannasta saatu tieto auttaa siten ennakoimaan ja arvioimaan muutoksia väestön tartuntatilanteessa.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti erilliskatsauksineen sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. 

Lisätietoja:

Otto Helve, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Back to top