Skip to content
Government and ministries Media

Iran tar modell av det finländska hälso- och sjukvårdssystemet

Social- och hälsovårdsministeriet
30.8.2016 12.01
Nyhet

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula träffar Irans hälsominister Seyed Hassan Hashemi i Helsingfors tisdagen den 30 augusti.

Under sitt två dagar långa besök bekantar sig Irans hälsominister med det finländska hälso- och sjukvårdssystemet. Den iranska delegationen är särskilt intresserad av den förebyggande hälsovården, cancerbehandlingarna, tandhälsan och den höga nivån på hälsoteknik i Finland.

Det finländska hälso- och sjukvårdssystemet ses i Iran som ett eftersträvansvärt exempel och iranierna är intresserade av samarbete bland annat inom förebyggande av kroniska sjukdomar.

Iran är för närvarande ett snabbt växande marknadsområde. Landets befolkningsmängd växer med fart, vilket medför ett tryck på att utveckla den offentliga hälsosektorn. I landet finns stor efterfrågan på t.ex. läkemedelssubstanser, instrument och apparatur och den nyaste tekniken inom området. Detta ministerbesök på hög nivå öppnar dörrar till den iranska marknaden för finländska företag inom hälsobranschen.

Finländska företag kan erbjuda Iran hälsoteknik och kunnande inom hälsoteknik. Hälso- och sjukvårdstjänsterna i Iran är heltäckande och av god kvalitet. Landet har kunnande på hög nivå inom bl.a. produktion av läkemedel och vacciner och inom medicinsk forskning. Även hälsoturismen är på uppgång. Tusentals hälsoturister per år använder sig av hälsotjänster i Iran.

I samband med besöket undertecknar ministrarna ett samarbetsdokument mellan Finland och Iran som gäller hälso- och sjukvårdsbranschen.

Ytterligare information:

Anni Kaukoranta, överinspektör, tfn +358 2951 63558

Juha Rehula
Back to top