Skip to content
Government and ministries Media

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral inleder sin verksamhet - välkommen till den nya webbplatsen

Social- och hälsovårdsministeriet 1.1.2017 14.00
Nyhet

Webbplatsen för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har öppnats.

Webbplatsens adress är www.stea.fi. Understödscentralen inleder sin verksamhet den 2 januari 2017.

Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd.

Understödscentralen är en oberoende statsbidragsmyndighet som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet

På webbplatsen finns information om följande teman:

  • ansökan om understöd
  • användning av understöd
  • rapportering, övervakning och utvärdering
  • organisation och kontaktinformation
  • aktuella nyheter, pressmeddelanden och bloggar
  • e-tjänster
  • understödsdatabasen (uppgifter om samtliga understödsobjekt)
  • materialbank (anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer)
  • exempel på god praxis inom organisationsverksamheten
  • länkar till understödscentralens kanaler i sociala medier

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral utvecklar sin webbplats vidare och tar gärna emot utvecklingsförslag.  Meddela oss också om du stöter på ett fel eller en funktionsstörning på webbplatsen. Du kan skicka ditt meddelande till adressen [email protected]

Genom att utveckla sin webbplats kan understödscentralen betjäna sina kunder och andra intressentgrupper allt bättre.

Välkommen att bekanta dig med understödscentralens webbplats!

Ytterligare information

Sanna Kontkanen, tfn 050 441 2184
Johanna Kotonen, tfn 040 661 5599
[email protected]

Ny lotterilag minskar byråkratin i organisationer (ministeriets pressmeddelande 15.9.2016)

Det största – och sista – understödsförslaget i RAY:s historia har publicerats (RAY:s pressmeddelande 14.12.2016)

Nu fastställt genom lag att det nya penningspelsbolaget inleder verksamheten 1.1.2017 (Inrikesministeriet’s pressmeddelande 21.12.2016)