Skip to content
Government and ministries Media

Kalkyler för kostnaderna för förlorad arbetsinsats nu även på engelska

Social- och hälsovårdsministeriet
17.9.2015 12.56
Nyhet

En promemoria som social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat om de minimikostnader som den förlorade arbetsinsatsen medför har kommit ut på engelska.

Promemorian innehåller kalkyler för kostnader på grund av sjukfrånvaro, sjuknärvaro (presenteeism) och arbetsoförmåga som baserar sig på uppgifter från år 2012.

Mer information

Överinspektör Mikko Rissanen, p. 0295 163 287, [email protected]

Back to top