Skip to content
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2022 14.28
Pressmeddelande 19/2022

Den nya lagen om behandling av kunduppgifter samlar bestämmelserna om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, det vill säga bestämmelserna om dataskydd, behandling av handlingar, riksomfattande informationssystemtjänster och styrningen av informationshanteringen.

Författningsgrunden för informationshanteringen inom social- och hälsovården ska således bilda en tydlig, enhetlig och omfattande helhet som motsvarar kraven i grundlagen och Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning samt stöda utvecklingen av servicesystemet och tjänsterna inom social- och hälsovården och integrationen av social- och hälsovården.

Förslaget till ny lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården innehåller bestämmelser bland annat om förutsättningarna för behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, sekretess och utlämnandet av kunduppgifter samt om kundhandlingar inom social- och hälsovården.

Förslaget till bestämmelser om informationssystemen innehåller bestämmelser om de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården och om andra informationssystem som används vid behandlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 18 mars 2022

Utlåtanden om lagutkastet kan lämnas fram till 18 mars 2022.

Ytterligare information:

Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 0295 163 453, [email protected]
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 02951 63702, [email protected]

Back to top