Skip to content
Media

Dåliga arbetsförhållanden är dyra – Arbetarskyddsfrågor väcker diskussion i Singapore

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2017 10.11
Nyhet

Världens blickar vänder sig mot Finland när man diskuterar arbetarskydd och välbefinnande i arbetet. Finland är ett av de ledande länderna när det gäller utvecklande av hälsa och säkerhet i arbetet. Finlands anseende förstärks vid den världskongress för arbetarskydd som ordnas i Singapore.

Finland har sedan år 2000 gjort Internationella arbetsorganisationens (ILO) och Europeiska unionens globala uppskattningar av antalet arbetsolycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar som lett till döden. Metoden har bedömts vara den mest tillförlitliga i världen för närvarande. Beräkningarna har gjorts av överinspektör Päivi Hämäläinen från social- och hälsovårdsministeriet.

För första gången har man kompletterat uppskattningarna med information om hur mycket dåliga arbetsförhållanden kostar. Finland ordnade sitt eget specialevenemang vid Världskongressen för arbetarskydd söndagen den 3 september. Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila som var värdinna vid evenemanget konstaterade i sitt tal att dåliga arbetsförhållanden kostar Finland 24 miljarder euro per år. Redan på månadsnivå uppgår förlusterna till två miljarder euro.

Dessa kostnader är delvis ett skäl till att Finland inkluderat hälsa och välbefinnande i arbetet i sitt mål för den finländska strategin ”Arbetsliv 2020”. Målet för strategin är ambitiöst: Man vill göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa före år 2020.

”För att målet ska nås måste man lösa utmaningarna för arbetet i framtiden. Dessa är bland annat motivation och trivsel i arbetet, de ständiga förändringarna i arbetslivet och balansen mellan arbete och familjeliv”, säger minister Mattila.

Arbetarskyddet i Finland omfattar förutom förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall även välbefinnande i arbetet. Till Finlands trumfkort i världen hör även bland annat företagshälsovård och att staten, arbetstagare och arbetsgivare tillsammans kommer överens om arbetarskyddsfrågor. Beslutsfattandet grundar sig på fakta.

Bakgrund

Internationella arbetsorganisationen ILO och International Social Security Association ISSA ordnar vart tredje år Världskongressen för arbetarskydd. Evenemanget ordnas den 3–6 september 2017 i Singapore. Kongressen är det största evenemanget inom arbetarskyddet, och över 3 000 internationella aktörer inom arbetarskyddet från hundra olika länder deltar i den. Kongresser har arrangerats sedan 1955.

Ytterligare information:

Wiking Husberg, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 63475
Päivi Hämäläinen, överinspektör, tfn +358 50 572 4550

Back to top