Skip to content
Media

Informell videokonferens för EU:s hälsoministrar den 20 maj 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2021 10.38
Pressmeddelande 132/2021

EU:s ordförandeland Portugal har bjudit in EU:s hälsoministrar till en videokonferens som ordnas torsdagen den 20 maj. Finland representeras vid mötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Avsikten är att diskutera aktuella ärenden gällande coronavaccinationerna och EU:s beredskap för vaccinupphandlingen inför de två följande åren. Ordföranden önskar också att ministrarna ger en översikt av hur situationen med virusvarianterna ser ut i det egna landet.  

I mötet deltar också representanter för Europeiska kommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 

Ytterligare information:

Sari Vuorinen, specialsakkunnig, [email protected],
tfn 0295 163049
Medierna ombeds kontakta Timo Lehtinen, minister Kiurus  specialmedarbetare, [email protected], tfn 0295 163 387

Back to top