Skip to content
Media

Praxis för testning och karantän samt vaccin mot coronaviruset på tapeten vid EU:s hälsoministermöte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 12.06 | Publicerad på svenska 3.9.2020 kl. 14.24
Pressmeddelande 202/2020

EU:s hälsoministrar diskuterar vid sin inofficiella videokonferens fredagen den 4 september EU-ländernas testnings- och karantänpraxis samt aktuella frågor som gäller de coronavirusvacciner som är under utveckling. Finland representeras vid rådsmötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Mötet arrangeras av Tyskland, som innehar EU:s ordförandeskap. Diskussionerna förs på basis av ett bakgrundsdokument som Tyskland har berett på förhand. 

I mötet deltar förutom medlemsländernas ministrar också Europeiska kommissionen, EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Mer information:

Outi Kuivasniemi, direktör för internationella frågor, tfn 0295 163 117, [email protected]
Sari Vuorinen, specialsakkunnig, 0295 163 049, [email protected]

Back to top