Skip to content
Media

Utkast till proposition om begränsning av alkoholreklam

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 25.4.2012 11.00
Pressmeddelande -

Enligt propositionen ska reklam för starka alkoholdrycker fortfarande vara förbjudet. Utomhusreklam för svaga alkoholdrycker och övrig reklam som är synlig på allmän plats ska begränsas, men det ska fortfarande vara tillåtet med reklam i butiker och på restauranger samt utanför dessa. Det ska exempelvis vara förbjudet med reklam på reklamställningar vid hållplatser samt reklam vid idrottsplaner och på idrottares tröjor. Alkoholreklam skulle även i fortsättningen vara förbjudet på tv och radio före klockan 23. Man skulle fortfarande få göra reklam för milda alkoholhaltiga drycker med övriga reklammetoder, men reklamen skulle endast få visa produktinformation som särskilt regleras enligt lag, som exempelvis produktens pris och en bild på produkten. I praktiken skulle exempelvis utlottningar i marknadsföringssyfte, reklamfilmer som visas på Internet och spel vara förbjudna. Lagutkastet har skickats på en remissrunda till myndigheter, medborgarorganisationer och näringslivsorganisationer. Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson bestämmer sig för hur hon ställer sig till lagförslaget efter remissrundan. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen under vårsessionen 2012.

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ut ett lagförslag om begränsningar av alkoholreklam på remiss.

Till grund för propositionen ligger forskningsresultat som har bekräftats de senaste åren enligt vilka alkoholreklam ökar alkoholanvändningen hos barn och ungdomar. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att alkoholreklam riktad till barn och ungdomar ska förbjudas och att de tillåtna reklamtiderna på tv och i radio ska granskas.

Ytterligare information

direktör Kari Paaso, tfn 09 160 74018, [email protected]
regeringsrådet Ismo Tuominen, tfn 09 160 73787, [email protected]

 


På vår webbplats

Begränsning av alkoholreklam Alkoholpolitik


Back to top