Skip to content
Media

Työpankkikokeilu laajenee valtakunnalliseksi - tavoitteena 5 000 ihmisen työlli

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 29.11.2011 13.09
Tiedote -

Työpankkikokeilu laajenee valtakunnalliseksi vuoden 2012 alusta. Tavoitteena on, että neljän vuoden kuluttua omalla liiketoiminnallaan toimeentulevat työpankkiyritykset työllistävät tai edelleen sijoittavat jopa 5000 lähinnä osatyökykyistä ja pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi, että vuoden 2015 lopussa Suomessa toimisi noin 30 työpankkia. Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman työpankkikokeilun laajentaminen perustuu hallitusohjelmaan.

Työpankki on elinkeinotoimintaa harjoittava sosiaalinen yritys (osakeyhtiö tai osuuskunta). Työpankki vuokraa työvoimaa ja sijoittaa työntekijöitä asiakasyrityksiinsä. Kun asiakasyrityksissä ei ole työtä tarjolla, työntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan työtä työpankkiyrityksen omassa tuotannossa.

Työpankkien tehtävä on löytää etupäässä heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille väylä työelämään. Työntekijät ohjautuvat työpankkiin vapaaehtoisesti esimerkiksi TE-toimistoista ja työvoiman palvelukeskuksista. 

Työpankkiyritys voi tarjota asiakasyrityksilleen mahdollisuuden vuokrata saman vuokratyöntekijän uudelleen. Näin alennetaan työllistymiskynnystä ja lisätään työpankista vuokratun työntekijän mahdollisuuksia saada myöhemmin työpaikka asiakasyrityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt työpankkihankkeelle johtoryhmän, joka linjaa hankkeen keskeiset suuntaviivat, ohjaa hanketta ja valvoo hankkeen toteutumista. Johtoryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Vesa Rantahalvari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ryhmässä ovat edustettuina keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja Kuntaliitto.

"Olen iloinen, että työpankkitoiminta nyt vakiintuu, ja toivon, että saamme mukaan paljon uusia, hyviä työpankkiyrityksiä. Monelle osatyökykyiselle ihmiselle työpankki voi olla jopa ainoa tapa päästä kiinni työelämään", sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko toteaa.

Työpankkitoimintaa on kokeiltu vuosina 2009-2011, ja tulokset ovat olleet pääasiassa myönteisiä. Työpankkien avulla työllistettyjen henkilöiden määrä on jatkuvasti kasvanut. Kokeilussa on ollut mukana neljä työpankkiyritystä, jotka ovat tänä vuonna työllistäneet yhteensä 252 henkilöä. Työntekijöistä 45 prosenttia oli osatyökykyisiä ja 40 prosenttia pitkäaikaistyöttömiä.

Lisätietoja

johtaja Heikki Palm, STM, p. 050 594 1687, [email protected]
valtiosihteeri Vesa Rantahalvari, STM, p. 040 544 4609, [email protected]
työpankkikokeilun johtaja Aarne Kuusi, Edupoli, p. 050 360 1150, [email protected]


Liitteet

Työpankkihankkeen asettamispäätös (pdf, 66 kB)
Työpankkikokeilun laajentaminen valtakunnalliseksi (pdf, 83 kB)


Muualla verkossa

Työpankki (Edupoli)

Back to top