Skip to content
Media

Suurin osa suomalaisista kannattaa ravintoloiden savuttomuutta

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 4.5.2007 8.10
Tiedote -

Suomalaiset ovat hyvin tietoisia ravintoloiden savuttomuuteen tähtäävän lain voimaantulosta ja tupakkalain muutoksen syystä. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että kaikkiaan 92 prosenttia suomalaisista tietää, että tupakointi kielletään Suomen ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä 1.6.2007 alkaen.

Valtaosa suomalaisista kannattaa päätöstä muuttaa ravitsemisliikkeet savuttomiksi. Useampi kuin kolme neljästä (77%) on päätöksen kannalla. Säännöllisesti tupakoivat suhtautuvat lainmuutokseen kriittisimmin, mutta heistäkin 39 prosenttia kannattaa ravintoloiden tupakointikieltoa. Satunnaisesti tupakoivista peräti 69 prosenttia kannattaa muutosta.

Tupakointikiellon kannattajat perustelevat mielipiteitään muun muassa ravintoloiden ilman puhdistumisella. Työntekijöiden turvallisuus paranee, kun altistuminen syöpä-, sydän- ja verisuoni- sekä hengityselinsairauksia aiheuttavalle ja edistävälle tupakansavulle poistuu. Myös asiakkaiden turvallisuus ja viihtyvyys ravintoloissa paranee. Tupakointikiellolla on tasa-arvoistava vaikutus. Sen voimaantulon jälkeen ravintoloiden työntekijöiden asema tulee tältä osin samanarvoiseksi muilla aloilla työskentelevien kanssa.

Useimmat kieltoa vastustavat pitävät kieltoa tietynlaisena holhouksena ja puuttumisena kansalaisten yksityisasioihin. Muutosvastarintaiset kokevat, että ravintoloiden viihtyvyys katoaa ja tupakointi ravintolan edessä lisää roskan määrää. He ovat myös huolissaan ravitsemisliikkeiden liiketoiminnan tulevaisuudesta.

Enemmistö kyselyyn vastanneista suomalaisista ei usko ravintolatupakointikiellon vaikuttavan ravintolakäyntien määrään millään tavalla. 15 prosenttia piti mahdollisena sitä, että kävisi niissä jatkossa useammin kuin ennen. Vain seitsemän prosenttia uskoi suuntaavansa kulkunsa kesäkuun jälkeen ravintoloihin aikaisempaa harvemmin.

Tutkimusta varten haastateltiin 1 000 henkilöä maalis-huhtikuun vaihteessa. Tutkimuksen teki TNS Gallup Oy sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Yhteenvetoraportti on luettavissa ministeriön verkkosivuilla: www.stm.fi > Terveydenhuolto> Tietoa tupakoinnista

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Olli Simonen, puh. (09) 160 74376, johtaja Tapani Melkas, puh. (09) 160 73886

Back to top