Skip to content
Government and ministries Media

Suomalaiset ovat huolissaan rahapelaamiseen liittyvistä ongelmista

Ministry of Social Affairs and Health
11.9.2007 9.00
Tiedote -

Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää rahapelien pelaamista vakavana ongelmana Suomessa, ja yli puolet on sitä mieltä, että pelaamisongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet selvästi. Tämä selviää Taloustutkimus Oy:n huhti-toukokuussa tekemästä suomalaisten rahapelaamista selvittävästä tutkimuksesta, jota varten haastateltiin puhelimitse yli 5 000 henkilöä. Tutkimus tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Itse oman pelaamisensa ongelmallisena näkee noin 38 000 suomalaista ja arviolta 65 000 suomalaista kuuluu peliongelmaisten riskiryhmään.

15 vuotta täyttäneistä suomalaisista noin 87 prosenttia on elämänsä aikana pelannut rahapelejä. Viimeisen vuoden aikana rahapelejä on pelannut noin 73 prosenttia. Eniten suomalaiset pelaavat Veikkauksen Lottoa, Viking Lottoa ja Jokeria. Toiseksi eniten pelataan Veikkauksen raaputusarpoja. Lähes yhtä pelattuja ovat rahapeliautomaatit.

Internetissä pelaaminen on lisääntynyt selvästi, vaikka on vielä verrattain vähäistä. Viimeisen vuoden aikana nettipokeria on pelannut noin 125 000 ihmistä, mikä on 45 000 pelaajaa enemmän kuin vuonna 2006.

Rahapelimonopoli ehkäisee rahapelihaittojen laajuutta

Rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä on selvityksen mukaan tarpeen. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, että suomalainen malli, jossa rahapelaaminenon järjestetty valtion ohjaamien peliyhtiöiden yksinoikeudella, on hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen haittojen laajuutta.

Tietoa rahapelaamisen haitoista on vielä niukasti. Yksi konkreettinen rahapelaamisen haittaindikaattori on pelaamisesta johtuva raskas velkaantuminen, mutta toistaiseksi pelivelkaantuminen ei juurikaan näy velkaantumista koskevissa tilastoissa. Toinen ongelmaindikaattori on peliongelmien vuoksi auttamisjärjestelmiin hakeutuneiden määrä. Tällä hetkellä avun hakeminen on vielä melko vähäistä.

Tukea rahapeliongelmaisille ja heitä kohtaaville

Rahapeleistä, niiden aiheuttamista ongelmista ja haittojen ehkäisystä on tehty viime aikoina paljon tutkimusta, ja Stakesissa on rakennettu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja muille työssään peliongelmaisia kohtaaville suunnattu tukiaineisto rahapeliongelmasta.

Tänään julkistetaan myös verkkopalvelu (www.stakes.fi/pelihaitat), johon on koottu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi. Verkkopalvelu on suunnattu työssään pelihaittoja kohtaaville, mutta myös päättäjät, toimittajat, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet löytävät sieltä tietoa rahapelaamisesta. Lisäksi Stakesin Työpapereita -sarjassa ilmestyy kolme aiheeseen liittyvää selvitystä: "Katsaus Suomen rahapelijärjestelmään", "Kaupassa, kioskilla ja kotikoneella. Rahapelit nuorten elämässä" ja "Ongelmapelaajan läheinen: sairas vai selviytyjä? Selvitys rahapeliongelman vaikutuksista läheisiin".

Suomalaisten rahapelaaminen 2007 (sosiaali- ja terveysministeriö/Taloustutkimus 2007) on luettavissa ministeriön verkkosivuilla: www.stm.fi > Päihdeasiat ja sosiaalinen turvallisuus > Rahapelihaitat

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, STM, puh. (09) 160 74177, erikoistutkija Tuukka Tammi, Stakes, puh. (09) 3967 2022, 050 433 0309 ja kehittämispäällikkö Saini Mustalampi, Stakes, puh. 0400 928 303

Back to top