Skip to content
Media

Säkerhet och konkurrenskraft inom nanoteknologin

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 15.9.2006 15.00
Pressmeddelande -

Konferensen om nanoteknologi, som ordnades inom ramen för Finlands EU-ordförandeskap den 14-15 september, lockade till Esbo nästan 200 deltagare. För första gången behandlades nanoteknologin på en så här bred front då representanter för den offentliga sektorn, industrin och forskningen samt medborgar-, konsument- och miljöorganisationer deltog i samma konferens.

Under konferensen dryftades hur man kan säkerställa att nanoteknologiska innovationer genomförs på ett säkert, enhetligt och ansvarsfullt sätt.

Minister Liisa Hyssälä framhöll i sitt öppningsanförande att medborgarnas intresse och förtroende behövs för att högteknologi, såsom nanoteknologin, skall kunna utvecklas. Det här är i linje med EU:s strategi för nanoteknik och den innovationspolitik som betonas under Finlands EU-ordförandeskap.

Offentliga sektorns aktioner behövs inom den utvecklade teknologin. Dessutom behövs nationell, europeisk och internationell styrning inom branschens vetenskaper, mättekniker och lagstiftning. En samordning är nödvändig för utnyttjande av Europas innovationssystem. Den internationella handelns säkerhet tryggas genom enhetliga verksamhetsbetingelser och standarder.

Enligt konferensen är det viktigt att främja vetenskap, testningsmetoder och testningsinstrument samt definitioner och standarder. Ett kontinuerligt samarbete mellan olika parter och EU:s verksamhetsprogram betonades också. Konferensen rekommenderar att Europeiska kommissionen fastställer att säkerhet och konkurrenskraft skall förenas inom ramen för nanoteknologin.

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Juha Pyötsiä, SHM, tfn 050-555 63 33
Handelsrådet Pekka Lindroos, HIM, tfn 050-413 55 22
Konferensens webbplats: http://www.fmnt.fi/ntss/index.html

Back to top