Skip to content
Media

Romaninaiset tarvitsevat lisää tukea lähi- ja perheväkivaltatilanteissa

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 15.10.2013 8.00
Tiedote -

Lähisuhde- ja perheväkivalta romaninaisten kokemana. Avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä (Raportteja ja muistioita 2013:33)

Jotkut romaninaiset kokevat elämässään lähisuhde- ja perheväkivaltaa, kuten osa muistakin suomalaisista naisista. Näissä tilanteissa romaninaisilla on kuitenkin korkeampi kynnys hakea ulkopuolista apua.  

Perheen piirissä tapahtuva väkivalta koetaan usein perheen, suvun tai oman yhteisön piiriin kuuluviksi asioiksi, joista ei puhuta muille. Monet romaninaiset kokevat palveluiden piiriin pääsemisen vaikeaksi.  Tästä syystä tuki- ja turvakotipalvelujen tulisi olla helposti lähestyttäviä ja niihin pääsyä tulisi helpottaa.

Tiedot selviävät sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli selvittää romaninaisten kokemaa lähisuhde- ja perheväkivaltaa sekä parantaa palveluita romaninaisten näkökulmasta. Tutkimuksen toteutti Referenssi Oy.

Tutkimuksen mukaan turvakotipalvelut ovat tärkeitä romaninaisille. Palveluja käyttäneet kokivat palvelut hyvinä. Palveluiden piiriin pääseminen koettiin kuitenkin ongelmalliseksi. Ongelmana vastaajat näkivät työntekijöiden heikon romanikulttuurin tuntemuksen, minkä takia apua hakeneet romaninaiset eivät saaneet kaikissa tilanteissa tarvitsemaansa tukea. Viranomaisilta vaaditaan erityistä aktiivisuutta tilanteissa, joissa nainen ei esimerkiksi yhteisön reaktioiden ja väkivallan pelossa uskalla turvautua ammattiapuun.

Tilanteen parantamiseksi tutkijat ehdottavat muun muassa romaninaisten oikeustiedon lisäämistä. Tutkijat toivovat myös vertaistukimallien kehittämistä sekä romanimiehille parempia mahdollisuuksia käsitellä perheväkivaltaa ja saada siihen apua. Tutkijoiden mukaan myös koulutuksella on mahdollista ehkäistä väkivaltaa.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa romaninaisten kohtaaman lähisuhde- ja perheväkivallan ilmenemismuodoista, siihen liittyvistä yhteisöllisistä tekijöistä, väkivallan uhrien tuki- ja palvelutarpeista sekä väkivaltaa kohdanneiden lasten tilanteesta. Tutkimusta varten haastateltiin 17 parisuhdeväkivaltaa kohdannutta romaninaista ja 17 alalla työskentelevää asiantuntijaa. Lisäksi tietoa kerättiin kyselyn avulla ensi- ja turvakodeissa sekä väkivaltatyön avotyössä työskenteleviltä. Tutkimus on ensimmäinen romaninaisten kohtaama lähisuhde- ja perheväkivaltaa koskeva tutkimus Suomessa.

Lisätietojahallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, p. 0295 163 346
ylitarkastaja Sarita Friman-Korpela, p. 0295 163 349

Muualla palvelussamme

Romanipolitiikka

Back to top

We are currently updating our website

We are currently updating our website to comply with changes entered into force on 1 January 2023. With these changes, the responsibility for organising health and social services were transferred from municipalities to wellbeing services counties.