Skip to content
Government and ministries Media

Ministeri Wallin: Naisjohtoiset yritykset menestyvät

Ministry of Social Affairs and Health
4.10.2007 9.00
Tiedote -

Tasa-arvoasioista vastaavat ministerit kokoontuvat 4. lokakuuta Lissaboniin epäviralliseen tasa-arvoministerikokoukseen. Suomen tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin puhuu kokouksessa tasa-arvopolitiikan roolista osana Lissabonin strategiaa, joka linjaa jäsenvaltioiden toimenpiteitä kasvun ja työllisyyden edistämisessä. Kokouksen teemoja ovat myös naisten työllistyminen ja yrittäjyys sekä työn ja perheen yhteensovittaminen.

Suomen mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tulisi nostaa painokkaammin osaksi työllisyyden ja taloudellisen kasvun edistämistä Euroopan tasa-arvosopimuksen mukaisesti. Kilpailukykyisen, vauraan ja hyvinvoivan Euroopan ylläpitämiseksi on välttämätöntä taata miehille ja naisille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työmarkkinoille. Väestön ikääntyessä naisia tarvitaan entistä enemmän eri tehtävissä työmarkkinoilla ja myös yrittäjinä. On myös edistettävä sekä naisten että miesten mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ-, perhe- ja yksityiselämä. Tällä tavoin edistetään sekä mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti työelämään että perheiden hyvinvointia. Erityisesti tulee kannustaa isiä ottamaan lisää vastuusta perhe-elämässä.

Ministeri Wallin painottaa kokouksessa myös naisjohtajien määrän lisäämistä ja naisten urakehityksen tukemista. Tuore EVA:n (Elinkeinoelämän Valtuuskunta) selvitys osoittaa, että naisten johtamat yritykset ovat keskimäärin noin kymmenen prosenttia kannattavampia kuin vastaavat miesjohtoiset yritykset. Näitä tuloksia ei voi jättää huomiotta kun pohditaan Euroopan menestystä globaalissa kilpailussa. Tuore analyysi osoittaa kiistatta, että naisten etenemismahdollisuuksien nykyistä parempi huomioiminen voi tarjota selvää kilpailuetua yritykselle. Naisten hyvästä asemasta työelämässä voidaan tehdä kilpailuetu Euroopan taloudelle.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi, puh. 050 435 0269, erityisavustaja Carl Haglund, puh. 050 521 7379

Stefan Wallin
EU
Back to top