Skip to content
Media

Minister Hyssälä: Socialt välbefinnande garanterar en trygg utveckling i Europa

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 16.10.2006 10.15
Tal -

Fattigdom och social utslagning är viktiga frågor med tanke på samhällets kohesion och säkerhet. Ju enhetligare samhället är och ju mera människorna litar på att de har en viktig roll i hela samhället, desto tryggare är samhället. Dessa frågor är också viktiga med tanke på Europeiska unionens integrationsutveckling. Medborgarnas tillit till EU och en integration beror å ena sidan på i vilken grad människorna tror på att processen förbättrar det dagliga livet och å andra sidan på i vilken grad integrationen förbättrar den europeiska säkerheten, sade omsorgsminister Liisa Hyssälä då hon öppnade den femte rundabordskonferensen mot fattigdom och utslagning den 16 oktober i Tammerfors.

Bekämpandet av fattigdom och utslagning handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Det är fråga om allas lika rätt att ta del av frukten av utvecklingen. Därför kan vi inte nöja oss med att dessa frågor behandlas endast som marginella samhällpolitiska frågor. De sociala frågorna måste kraftigare tas upp inom samhällspolitikens alla sektorer. Socialpolitiska beslut fattas hela tiden på alla arenor. Bland annat utrikespolitiska, handelspolitiska, jordbrukspolitiska och utbildningspolitiska beslut har alltid också sociala verkningar, sade minister Hyssälä.

En samhällspolitik som grundar sig på ett övergripande socialt ansvar är det bästa sättet att bekämpa social utslagning. Vi betonar ett övergripande ansvar och en integrerande politik inom dagvården, utbildningen, boendet, utkomstskyddet, den sociala tryggheten, servicen och i allmänhet på alla de livsarenor där människorna idag lever. Det här betyder inte att vi skulle förringa betydelsen av individens egen aktivitet.

Social-, hälso- och arbetsministrarna borde ytterligare intensifiera sitt samarbete, även på EU-nivå, för att den grundläggande utgångspunkten för att bekämpa utslagning bättre skulle beaktas då man söker efter en gemensam politik för att balansera ekonomin och det sociala skyddet. Det är mycket viktigt att vi, då vi formar en gemensam europeisk strategi och åtgärder för att förbättra konkurrenskraften, ställer som mål att skapa ett även socialt starkt Europa där man sätter värde på samhörighet, sade minister Hyssälä.

Liisa Hyssälä
Back to top