Skip to content
Government and ministries Media

Minister Huovinen deltar i social- och hälsovårdsministrarnas möte i Köpenhamn

Ministry of Social Affairs and Health
16.10.2014 10.26
Pressmeddelande -

Omsorgsminister Susanna Huovinen deltar i mötet mellan de nordiska ländernas social- och hälsovårdsministrar i Köpenhamn den 16 oktober. Mötets tema är utvecklingen av samarbetet inom hälsovården mellan de nordiska länderna, utgående från utredningsman Bo Könbergs rapport.

Hälsovårdsministrarna vill under de kommande åren öka det nordiska samarbetet bland annat inom specialiserad sjukvård, ovanliga sjukdomar och hälsovårdsberedskap. Man vill också mer effektivt dela god praxis genom att öka tjänstemannautbytet mellan länderna.

De nordiska länderna har många gemensamma drag - till exempel samma slags servicestruktur, kultur och utgångsnivå. Då utmaningarna inom hälsovården är till stor del lika, vill man förbättra kvaliteten på hälsovårdstjänster genom samarbete.

Man hoppas också kunna stärka ministersamarbetet på EU-nivå. De nordiska länderna har mindre resurser än många andra länder att skicka till exempel nationella experter till Europeiska kommissionen.

"Vi kan ändå samla våra resurser och använda en samnordisk expert. En nationell expert medför ett avsevärt inflytande på kommissionens beredningsmaskineri och skulle också hjälpa kommissionen att förstå särdragen i de nordiska ländernas system", säger minister Huovinen.

Samarbetet i hälsosäkerhets- och beredskapsfrågor har blivit allt viktigare i samband med ebolaepidemin i Västafrika. De nordiska länderna samarbetar bland annat med att ordna eventuella evakueringsflygningar och sköta smittade patienter.

Ebolakrisen ger bevis på att det globala hälsoskyddsinitiativets (Global Health Security Agenda) underliggande oro för bristande beredskap i utvecklingsländer är riktig. Finland har från första början deltagit i initiativet, vars mål är att förebygga, upptäcka och svara på internationella hälsohot. Initiativet omfattar också åtgärder gällande antibiotikaresistens, som Bo Könberg lyft fram i sin rapport.

"Också i Norden är det viktigt att upprätthålla nationell beredskap. Dessutom bör de nordiska länderna fundera på hur man i framtiden beaktar stärkandet av hälsosystemen i utvecklingsländer i riktlinjerna för den internationella hälso- och utvecklingspolitiken", säger minister Huovinen.


Ytterligare information

Medicinalråd Timo Keistinen, tfn +358 295 163, +358 50 571 4015

Överinspektör Maria Waltari, tfn +358 295 163 337, +358 50 372 2176

 Susanna Huovinen
Back to top