Skip to content
Media

Minister Arhinmäki: Könskvoter i börsbolagens styrelser

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 22.9.2011 7.15
Pressmeddelande -

Minister Paavo Arhinmäki, som ansvarar för jämställdhetsfrågor, föreslår att regeringen i sitt jämställdhetsprogram skriver in ett mål om att det ska införas könskvoter i börsbolagens styrelser. Om kvinnornas ställning i företagsvärlden inte annars blir bättre behövs det enligt Arhinmäki lagstiftningsåtgärder.

"Om jämställd representation av kvinnor och män i börsbolagen inte genomförs senast 2013 föreslår jag att det föreskrivs om könskvoter i börsbolagens styrelser så att båda könen har minst 40 procent av styrelseplatserna", konstaterade Arhinmäki på ett seminarium om kvinnans ställning i det politiska beslutsfattandet i Helsingfors.

Arhinmäki anmärkte dock att kvotlagstiftning inte är någon jämställdhetsautomat och att beslutsfattande inte är bara siffror:

"Vi behöver såväl kvinnliga som manliga beslutsfattare som är beredda att främja jämställdhet mellan könen och lyfta fram jämställdhetsfrågor i den politiska agendan. Studier om könskvoter har visat att kvotlagstiftningen inte automatiskt leder till att jämställdhet beaktas i beslutsfattande. Jämställdhet i beslutsfattande betyder att beslut bereds så att man tar hänsyn till vilka konsekvenser de har för kvinnor och män.

Arhinmäki önskar att Finland är aktivt och öppet även internationellt.

"Finland kan aktivt bidra till att främja jämställdhet i beslutsfattandet. Vi måste likväl observera andra länders godapraxis."

För mer information

Specialmedarbetare Minna Kelhä, tfn 040 6873835, [email protected]På vår webbplats

Jämställdhet

Paavo Arhinmäki
Back to top