Skip to content
Government and ministries Media

MASTO-projektet skall minska arbetsoförmögenhet som orsakas av depression

Ministry of Social Affairs and Health
26.10.2007 6.52
Pressmeddelande 340/2007

Social- och hälsovårdsministeriet har startat ett projekt för att minska antalet personer som blir arbetsoförmögna på grund av depression. Med projektet vill man stöda arbetshälsan och den mentala hälsan, förebygga depressioner, effektivera vården av deprimerade och utveckla rehabilitering samt god praxis för sjukfrånvaro. Syftet med projektet är att stöda människorna så att de orkar jobba och att de kan återvända till arbetet efter att de har drabbats av en depression.

En stor del av de sjukdomar och fall av arbetsoförmögenhet som drar ut på tiden samt förtidspensioneringar kunde undvikas med tidig intervention, god vårdpraxis och en fungerande re-habilitering.

Koordineringsgruppen består av inflytelserika personer

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä är ordförande för MASTO-projektets koordineringsgrupp. Från regeringen sitter omsorgsminister Paula Risikko, arbetsminister Tarja Cronberg och kultur- och idrottsminister Stefan Wallin med i koordineringsgruppen.
Andra medlemmar är överombudsman Esko Aho, Sitra, verkställande direktör Leif Fagernäs, Finlands Näringsliv EK, ordförande Michael Hornborg, MTK, generaldirektör Jorma Huuhtanen, Folkpensionsanstalten, ordförande Lauri Ihalainen, FFC, arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, Kommunala arbetsmarknadsverket, verkställande direktör Jussi Järventaus, Företagarna i Finland, arbetsmarknadsdirektör Teuvo Metsäpelto, Statens arbetsmarknadsinstitut, ordförande Mikko Mäenpää, FTFC, styrelseordförande Jorma Ollila, Näringslivets delegation EVA, ärkebiskop Jukka Paarma, verkställande direktör Risto Parjanne, Finlands Kommunförbund, generaldirektör Pekka Puska, Folkhälsoinstitutet, verkställande direktör Jukka Rantala, Pensionsskyddscentralen, verksamhetsledare Marita Ruohonen, Föreningen för mental hälsa i Finland, ordförande Pekka Sauri, Centralförbundet för mental hälsa, verkställande direktör Esa Swanljung, Arbetspensionsförsäkrarna TELA, generaldirektör Vappu Taipale, Stakes, generaldirektör Harri Vainio, Arbetshälsoinstitutet, ordförande Matti Viljanen, AKAVA, avtalsdirektör Risto Voipio, Kyrkans arbetsmarknadsverk. Från social- och hälsovårdsministeriet sitter statssekreterare Terttu Savolainen, kanslichef Kari Välimäki och överdirektör Tarmo Pukkila med i koordineringsgruppen.

Docenten i psykiatri, Teija Honkonen från Arbetshälsoinstitutet, utnämns till projektets generalsekreterare. Ett verksamhetsprogram sammanställs inom ramen för projektet och parterna förbinder sig att förverkliga programmet.

För tillfället pågår många nationella program och projekt som kan inverka på att antalet personer som blir arbetsoförmögna på grund av depression minskar. MASTO-projektet har ett tätt samarbete med dessa utvecklingsprojekt.

Bakgrund

Förändringar i vardagen och arbetslivet kan vara faktorer som bidrar till arbetsoförmåga orsakad av depression. Det visar en färsk undersökning från den konsultativa kommissionen för invaliditetsärenden. Enligt undersökningen har depression som sjukdom inte blivit mer allmän under de senaste årtiondena. Fastän andelen personer som har insjuknat i depression inte har stigit blir människor sjuklediga och förtidspensionerade märkbart oftare än förr.
År 2006 blev omkring 4 000 personer invalidpensionerade på grund av depression. Över hälften av dem var kvinnor. Invalidpensioner orsakade av depressioner började öka i mitten av 1990-talet. Pensionsutgifterna för invalidpensioner förorsakade av depression var 324,4 miljoner euro år 2006.

För mer information: statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (09) 160 74099, överdirektör Tarmo Pukkila, tfn (09) 160 73864 och generalssekreteraren för MASTO-projektet, docenten i psykiatri Teija Honkonen, tfn 040 844 1560

Back to top