Skip to content
Media

I Finland har förekommit 62 säkra fall av influensa A (H1N1)

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 6.7.2009 13.39
Pressmeddelande -

I Finland har konstaterats sammanlagt 62 fall av influensa A (H1N1). I fyra fall har man i Finland smittats av en familjemedlem som återvänt från en resa. Även i Europa har antalet sjukdomsfall stigit snabbt. Sjukdomen verkar till symptomen vara lindrigare än man befarat och påminner om en vanlig säsonginfluensa  till sin allvarsgrad. I Finland fortgår fortsättningsvis de åtgärder som gäller för ett begränsningsskede. Med hjälp av laboratorietest säkrar man misstankarna om influensa och alla konstaterade infektioner behandlas med virusläkemedel.    

Universitetscentralsjukhusens infektionsläkare sammankom idag under ledning av social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd för att behandla den aktuella epidemisituationen och dryfta eventuella behövliga nya åtgärder. Förslag som lämnas under mötet behandlas grundligare på social- och hälsovårdsministeriet under sommaren.

Under de senaste veckorna har antalet sjukdomsfall ökat snabbt. Även i Finland kan vi under sommaren vara tvungna att överväga att övergå till sjukdomsdiagnoser som bygger på symptom och att påbörja behandling speciellt för patienter för vilka influensa orsakar större risk än medeltalet. Sådana patienter skulle enligt nuvarande kunskaper vara bland andra gravida kvinnor, personer som lider av kroniska hjärt- och lungsjukdomar samt personer som lider av cancer. Uppgifterna om vilka som hör till riskgrupperna preciseras då antalet sjukdomsfall i världen ökar.

Dessutom ska alla patienter som vårdas på sjukhus för influensa A (H1N1) få virusmedicinering. Om sjukdomsbilden förblir såsom nu, ska personer med lindriga symptom och som inte hör till riskgrupperna inte mera vårdas med virusläkemedel.

Fortfarande uppmanas resande som återvänder från Storbritannien, Mexiko, USA, Syd- och Mellanamerika (speciellt Argentina och Chile), Australien, Nya Zeeland samt Hongkong, Thailand, Filippinerna, Malaysia och Singapore att observera sin hälsa omkring en vecka efter resan och vid behov kontakta hälsocentralen per telefon.

Sjukdomen ser fortfarande ut att smitta som berörings- och droppsmitta, varför noggrann och upprepad handtvätt och att hosta så man inte sprider droppar i omgivningen är viktiga sätt att förhindra smitta.

Ytterligare information:

Medicinalrådet Merja Saarinen, SHM, t. (09) 160 74030

Överläkare Markku Kuusi, THL, t. 020 610 8935På vår webbplats

Influensa A(H1N1)

På andra webbplatser Svininfluensa - officiellt informationspaket (THL)

 

Back to top