Skip to content
Media

Förbud mot designdroger snabbare

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 20.5.2010 5.05
Pressmeddelande -

Man håller på att ändra narkotikalagen så att man i Finland i fortsättningen snabbt ska kunna klassa nya för hälsan farliga narkotikapreparat på marknaden som narkotiska medel. För tillfället sker klassificeringen enligt internationella avtal antingen genom FN:s eller EU:s beredning och den räcker länge.

Det kommer kontinuerligt nya kemiska medel för narkotiskt bruk som till sina effekter och hälsorisker motsvarar narkotika. I Finland grundar sig narkotikalagen för närvarande på att beslutet om att klassificera ett narkotiskt och hälsofarligt ämne som narkotiskt preparat ska ske i internationellt samarbete. Om ett sådant här beslut inte finns, klassas många narkotiska och hälsofarliga ämnen i Finland som otillåtna läkemedel, varvid läkemedelslagen inte definierar innehav och användning av dem som förbjudna.    

Lagändringen som bereds möjliggör ett snabbt sätt att förbjuda s.k. designdroger. I fortsättningen kan man med stöd av ett nationellt beslut klassa ett sådant hälsofarligt ämne som används för narkotiskt bruk som narkotiskt medel, vars hälsorisker har anmälts genom EU:s beslutsförfarande. Ändringen möjliggör också att Finland genom regeringsproposition kan klassificera ett sådant narkotiskt ämne som används för narkotiskt bruk vars risk något annat EU-land anmält, fastän ämnet ännu inte skulle ha nått våra marknader.

I narkotikalagen ska man också tillägga utvärderingsprocesser för dessa preparat och stadganden om möjlig tillåten användning. Social- och hälsovårdsministeriet bereder förslaget. Lagändringen har utarbetats under vintern och våren i den av SHM ledda drogpolitiska koordineringsgruppen, i vilket inrikesministeriet, polisstyrelsen, justitieministeriet, undervisningsministeriet, institutet för hälsa och välfärd, tullen, Fimea, riksåklagarämbetet, utrikesministeriet, finansministeriet och utbildningsstyrelsen är representerade. Man planerar att avge lagändringen på hösten.

MDPV-drogen ska klassificeras som narkotiskt preparat redan tidigare innan narkotikalagens totalrevidering. Lagändringen som krävs planeras avges till riksdagen för behandling redan denna vår. MDPV ( metyleenidioksipyrovaleroni) är en drog som till sitt utseende och till sin effekt motsvarar amfetamin. Då MDPV används är faran för överdos stor.  

Ytterligare uppgifter

direktör Kari Paaso, SHM, tfn (09) 160 74018, [email protected]
regeringsråd Ismo Tuominen, SHM, tfn (09) 160 73787, [email protected]Back to top