Skip to content
Government and ministries Media

Finländska arbetarskyddsprojekt framgångsrika i internationell tävling

Ministry of Social Affairs and Health
29.4.2013 14.05
Pressmeddelande -

Två finländska företag uppnådde framgång vid en tävling för goda praktiska lösningar som ordnats av Europeiska arbetsmiljöbyrån (Bilbao-byrån). Syftet med tävlingen var att lyfta fram projekt inom vilka företagets ledning och anställda tillsammans främjar arbetshälsan och arbetarsäkerheten.

En av pristagarna var Oy SKF Ab:s enhet i Muurame. Lujatalo Oy fick ett hedersomnämnande.

Oy SFK Ab har medverkat i Teknologiindustrins utvecklingsprojekt Hyvä työ - Pidempi työura (Ett gott arbete - Längre arbetskarriär), som syftar på att främja personalens arbetshälsa och förlänga arbetskarriärerna. Arbetshälsan och arbetsförmågan bland företagets anställda började förbättras då företaget utvidgade utvecklingssamtalen till att omfatta hela produktionspersonalen och ordnade för både chefer och arbetstagare utbildning som förbättrade personernas interaktionsförmåga och förnyade utvecklingssamtalen. Dessutom ändrades företagets mötesrutinerna på så sätt att de erbjöd bättre möjligheter till växelverkan och respons.

Utifrån uppföljningsresultaten förbättrades personalens arbetshälsa vid Oy SFK Ab särskilt i åldersgruppen under 35 år. Även samarbetet på arbetsplatserna förbättrades.

Målet för Lujavire-verksamheten på Lujatalo Oy var att göra byggarbetet lättare och förbättra sammahållningen bland arbetstagarna - och detta lyckades. Verksamheten omfattade utbildning och bedömning av debelastande momenten i arbetet. Företaget har infört nya arbetssätt och -metoder som gör arbetet enklare och mindre belastande.

Antalet sjukskrivningsdagar och muskuloskeletala sjukdomar minskade bland dem som deltog i Lujavire-verksamheten. Samtidigt ökade arbetsmotivationen, engagemanget för arbetet och samarbetsviljan.

Den europeiska tävlingen för goda praktiska lösningar ordnades nu för elfte gången. Tävlingen är en del av kampanjen för sunt arbete, vars tema åren 2012-2013 är Samverkan för att förebygga.

Ytterligare information

Överinspektör Elina Kaseva, social- och hälsovårdsministeriet, +358 295 163 465
Kommunikationsexpert Marja Keränen, Teknologiindustrin rf, +358 40 849 6930
Platschef Tuomo Helminen, Oy SKF Ab, fabriken i Muurame, +358 400 2772 570
Personalchef Olli Porokka, Lujatalo Oy, +358 44 585 2729På andra webbplatser

Priset för goda praktiska lösningar 2012-2013 (Bilbao-byrån)
Samverkan för att förebygga

Back to top