Skip to content
Government and ministries Media

Finland väl förberett på att direkt utreda Ebola-misstankar

Ministry of Social Affairs and Health
13.10.2014 13.15
Pressmeddelande -

Finland är väl förberett på att utreda Ebola-misstankar och att vårda personer som eventuellt insjuknat i Ebola. I alla EU-länder har man för säkerhets skull förberett sig på att Ebola-patienter anländer till landet.

Finland har förberett sig väl på att ge vård åt enskilda Ebola-patienter.  I ett land som Finland anses det vara osannolikt att en omfattande epidemi bryter ut.  Direktiven för hälso- och sjukvården har uppdaterats och man har övat dem i sjukvårdsdistrikten.  Regionförvaltningsverken har skickat anvisningar till leverantörer av privata hälso- och sjukvårdstjänster. Myndigheternas arbetsfördelning är klar.

I Finland ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för den allmänna ledningen i en Ebola-situation. Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer epidemins utveckling, gör riskbedömningar och deltar i att utarbeta anvisningar för hälsovårdssystemet. Universitetssjukhusen har förberett sig på att vårda eventuella Ebola-patienter. Utrikesministeriet ger anvisningar till resenärer och styr humanitärt stöd till epidemiområdet. Också inrikesministeriet och kommunikationsmyndigheterna deltar i förberedelserna.

Ebola smittar inte via luften

Ebola smittar endast från en insjuknad patient och dennes sekret. En symptomfri person kan inte smitta andra. Ebola smittar inte från en person till en annan via luften så som influensa.

Social- och hälsovårdsministeriet påminner attden viktigaste anledningen till oro är den allvarliga humanitära krisen som Ebola-epidemin orsakar i Västafrika.  I området är man i stort behov av utomstående stöd, pengar och förnödenheter för att kunna förhindra att epidemin sprider sig i Afrika. Ebola-viruset har spritt sig snabbt på grund av att hälso- och sjukvårdssystemet i Västafrika är mycket bristfälligt. Det är brist på läkare, skötare och vårdartiklar.

I Finland utreder myndigheterna under ledning av utrikesministeriet möjligheterna att vid behov genomföra medicinsk evakuering av biståndsarbetare från epidemiområdet.  I detta syfte samarbetar man med andra europeiska länder. I första hand ansvarar arbetsgivaren och försäkringsbolagen för vården av arbetare som skickas till epidemiområdet.

Denna vecka diskuteras Ebola på flera internationella möten. På mötena funderar man bland annat om det finns behov av att kontrollera resenärer på flygfälten vid inresor.

Ytterligare information

överdirektör Veli-Mikko Niemi, SHM, tfn 046 921 0285
överläkare Anni Virolainen-Julkunen, SHM, tfn 02951 63324
forskningsprofessor Mika Salminen, THL, tfn 029 524 8454
ledande sakkunnig Carita Savolainen-Kopra, THL, tfn 029 524 8884På vår webbplats

Ebola-virus (SHM)

På andra webbplatser

Vad är Ebola? (THL) (på finska)

Sjukvårdsanvisningar vid misstanke om infektion av Ebola-virus (THL) (på finska)

Infektionsnyheter, information om bl.a. uppdaterade anvisningar (THL) (på finska)

Ebola - hälsoanvisning för resenärer (THL) (på finska)
Utrikesministeriets reserekommendation

Back to top