Skip to content
Media

Euromed-ministermöte om stärkandet av kvinnans ställning

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 10.11.2006 13.30
Pressmeddelande -

Ett ministermöte för Euro-Medelhavsområdet om stärkandet av kvinnans ställning i samhället ordnas den 14-15 november i Istanbul, Turkiet. Mötets ordförande är social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen, som också representerar Finlands regering vid evenemenget International Women´s Commission for a Just Sustainable Israeli - Palestinian Peace, som ordnas i samband med Euromed-mötet.

Mötet är det första Euromed-mötet om kvinnans ställning. I mötet deltar ministrar och tjänstemän från EU:s medlemsländer och Medelhavsländerna samt representanter för UNIFEM och medborgarorganisationerna. Mötets teman är bland annat kvinnornas rättigheter som en garanti för de mänskliga rättigheterna samt kvinnornas möjligheter till utbildning samt kulturellt och samhälligt deltagande.

Avsikten är att man vid mötet godkänner slutsatser för stärkandet av kvinnornas ställning i samhället. Meningen är att parterna förbinder sig till de konkreta åtgärder som ingår i slutsatserna.

I Europa-Medelhavspartnerskapet, den s.k. Barcelonaprocessen, deltar EU:s medlemsländer, nio Medelhavsländer (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien och Turkiet) samt de palestinska territorierna. Barcelonaprocessen upprättades år 1995 och har som mål att skapa ett område runt Medelhavet med fred och stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor.

Ytterligare information: överinspektör Ari-Pekka Ollila, tfn 09-160 732 95, 050 364 78 23

Back to top

We are currently updating our website

We are currently updating our website to comply with changes entered into force on 1 January 2023. With these changes, the responsibility for organising health and social services were transferred from municipalities to wellbeing services counties.