Skip to content
Media

EU-konferenssi "Miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo"

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 5.10.2006 6.30
Tiedote -

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella jäsennetään miesten ja tasa-arvon suhdetta ja määritellään perushaasteita. Miesten ja tasa-arvon suhde tasa-arvopolitiikassa on uusi teema, josta ei vielä ole EU-tasolla yleisiä linjauksia eikä päätöksiä.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tasa-arvopolitiikan asiantuntijakonferenssi järjestetään 5.-6.10.2006 Helsingissä. Teemana on miehet ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Konferenssiin osallistuu EU:n jäsenmaiden ja komission virkamiehiä sekä työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Konferenssi järjestetään sosiaali- ja terveysministeriön ja komission yhteistyönä.

Tavoitteena on lisätä miehiin ja tasa-arvoon liittyvien kysymysten käsittelyä osana EU:n tasa-arvopolitiikkaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä kiinnostusta käsitellä miehiä ja tasa-arvoa erillisenä teemana jäsenmaiden tasa-arvopolitiikassa.

Miehet ja tasa-arvo uutena teemana

Tasa-arvopolitiikan tavoitteena on parantaa sekä naisten että miesten asemaa. Keskeisenä haasteena on vahvistaa miesten osallistumista tasa-arvopoliittiseen keskusteluun. Lisäksi tarkastellaan, miten tasa-arvopolitiikka koskettaa miehiä. Huomion kiinnittäminen miesten toimintaan ja asenteisiin on välttämätöntä myös naisten aseman parantamiseksi. Miesten nykyistä aktiivisempi osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun tuo siihen uusia näkökulmia.

Laaja lähestymiskulma miehiin ja tasa-arvoon

Miesten ja sukupuolten välisen tasa-arvon suhteeseen sisältyy jännitteitä ja haasteita. Konferenssissa hahmotetaan strategisia suuntaviivoja, joiden avulla miehet voivat olla mukana kehittämässä tasa-arvopolitiikkaa ja heidän tarpeensa otetaan huomioon, kun tasa-arvopolitiikkaa kehitetään. Konferenssissa päähuomio keskittyy siihen, mitä on tehty ja mitä tulisi tehdä miesten ja sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen.

Lisäksi työryhmissä paneudutaan neljään aihealueeseen:

- miesten osuus koulutuksen segregaation purkamisessa,
- terveyspolitiikan miesnäkökulma,
- miehet ja väkivaltaan,
- miehet sekä työn ja perheen yhteensovittaminen.

Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriöstä: ylitarkastaja Antti Närhinen puh. 050 514 8002 tai (09) 160 73175 ja projektipäällikkö Jouni Varanka puh. (09) 160 73842.

Back to top