Skip to content
Media

EU-konferens om Europas sociala modell och nationella särdrag

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 6.11.2006 9.40
Pressmeddelande -

En expertkonferens på hög nivå om framtidens europeiska socialpolitik ordnas den 9-10 november i Helsingfors.

Vid konferensen försöker man finna lösningar på hur EU kan främja sysselsättningen, konkurrenskraften och den sociala kohesionen. Experter i socialpolitik dryftar i vilken riktning Europa borde gå och vilka möjligheter Europa har i den föränderliga världen.

Alla EU:s medlemsländer står inför samma utmaningar, dvs. globaliseringen, befolkningens åldrande, den nya informationsteknologins möjligheter, förändringarna i familjestrukturerna och den låga nativiteten. Medlemsländerna vill därför lära sig av varandra och utnyttja varandras erfarenheter då de söker efter egna lösningar. EU:s medlemsländer vill dock hålla det socialpolitiska beslutsfattandet kvar på nationell nivå.

I konferensen deltar cirka 200 tjänstemän, politiska beslutsfattare och sakkunniga inom socialpolitiken från EU:s medlemsländer. Konferensen består av sessioner där man bland annat utvärderar den europeiska sociala modellen i en global kontext.

Ytterligare information:
Avdelningschef Kari Välimäki, tfn 09-160 731 94
Konsultativ tjänsteman Juho Saari, tfn 09-160 737 71

Back to top

We are currently updating our website

We are currently updating our website to comply with changes entered into force on 1 January 2023. With these changes, the responsibility for organising health and social services were transferred from municipalities to wellbeing services counties.