Skip to content
Government and ministries Media

Toimintansa lopettaneiden yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien paperisia potilasasiakirjoja arkistoidaan Kelaan

Ministry of Social Affairs and Health
21.12.2018 10.42
Uutinen

Paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi alkaa Kelassa vuoden 2019 alussa. Palvelu koskee ensisijaisesti pieniä toimintansa lopettaneita terveydenhuollon palveluntuottajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan projektissa on rakennettu toimintamalli paperisten potilasasiakirjojen vastaanottoon ja arkistointiin Kelassa. Tavoitteena on varmistaa, että asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään oikein ja huolehtia asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvasta ja tiedonsaantioikeudesta, kun palveluntuottajan toiminta päättyy.  

Yksityisen terveydenhuollon sähköiset potilasasiakirjat arkistoidaan Kanta-palveluissa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 0295163702